Jak odzyskać meble na zamówienie

Niestety, nie zawsze jest w wykonane na zamówienie meble w pełni spełnia oczekiwania i wymagania klienta. Jak być, jeżeli zamawiający dopuścił małżeństwo lub błąd w wielkości przy produkcji mebli na zamówienie? Okazuje się, że takie meble można odzyskać.

Jak odzyskać meble na zamówienie

Trzeba

  • – oświadczenie-oświadczenie.

Instrukcja

1
Należy zwrócić uwagę na to, że sprzedawca (zamawiający) wraz z meblami musi przekazać kupującemu dowód zakupu, paragon z kasy fiskalnej, a także podręcznik do tego przedmiotu wnętrz z datą rozpoczęcia gwarancji i czas trwania okresu gwarancyjnego.
2
Pamiętaj: okres gwarancji na wykonane meble na zamówienie zaczyna działać w momencie zapłaty za towar, a od momentu dostawy mebli do miejsca przeznaczenia. Jeśli meble wykonane indywidualnie na zamówienie, po dostarczeniu do klienta powinna być wykonana przez specjalistę ze strony zamawiającego, okres gwarancji rozpoczyna się od daty złożenia.
3
W okresie gwarancji przysługuje prawo do okazania zamawiającemu reklamację na piśmie z żądaniem bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany wadliwego towaru na nowy. To prawo podlega artykułem 18 Ustawy federacji ROSYJSKIEJ „O ochronie praw konsumentów”.
4
Przy czym, zgodnie z zasadami okres wymiany wadliwych mebli na podobny towar powinien wynosić nie więcej niż siedem dni, dlatego, kierując zamawiającemu oświadczenie-wniosek, koniecznie zostaw sobie drugi egzemplarz z podpisem osoby, która dokonała i dostarczonych jego ręką datą. Za każdy dzień zwłoki zamawiający będzie zmuszony płacić ci kary umownej w wysokości 1 proc. od wartości mebli.
5
Jeśli zakupione meble nie spełnia wymagań kupującego (np. zamiast pianki poliuretanowej w kanapie używany zwykły pianki), to masz pełne prawo domagać się od zamawiającego odszkodowania, powodować nieuzasadnione oddalenie od zawarcia umowy.
6
Można również zrezygnować z towaru i zażądać zwrotu zapłaconej za meble kwoty środków pieniężnych i dodatkowego odszkodowania.
Należy zwrócić uwagę
Pamiętaj: jeśli mebel jest jeszcze na gwarancji i okazało się u niej wyraźne wady, prawda jest po twojej stronie!

Porada
Aby uniknąć nieporozumień, należy sprawdzić dostarczane państwu meble i dopiero po tym podpisywać dokumenty na odbiór zamówionego towaru.

logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.