Jak naprawić express-panel

Odzyskanie przypadkowo usuniętych lub zaginionej w wyniku szkodliwego oddziaływania wirusów express-pasek przeglądarki Opera, jak można w trybie automatycznym, przy użyciu narzędzia do Opera link, jak i ręcznie.

Jak naprawić express-panel

Instrukcja

1
Aktywuj funkcję Opera Link, która pozwala zapobiec utracie zakładek i pozwalającą odzyskać utracone express-pasek przeglądarki. Aby to zrobić, należy wywołać główne menu systemowe, klikając przycisk „Start” i przejdź do opcji „Wszystkie programy”. Uruchom przeglądarkę Opera i rozwiń menu „Plik” w górnej serwisowej panelu okna aplikacji. Wprowadź polecenie „Synchronizuj” i zastosuj pola wyboru na polach pożądanych opcji.
2
Utwórz nowe konto. Aby to zrobić wypełnij wszystkie pola formularza rejestracji i kliknij przycisk „Zaloguj się”. Po tym, wszystkie zakładki przeglądarki i express-panel Opera mogą być odzyskane w dowolnym momencie aktywacji funkcji Opera Link.
3
Odtwórz szybkie wybieranie w trybie ręcznym. Aby to zrobić, należy wywołać konfigurator przeglądarki:opera:config#Sync Client State Speed Dial.Zmień wartości parametrów Sync Client State Speed Dial i Sync Client State Speed Dial 2 na 0, a następnie kliknij przycisk „Zapisz”.
4
Wprowadź значениеорега:config#Sync Last Usedв konfigurator przeglądarki i zmień wartość opcji Sync Last Used także na 0. Potwierdź zastosowanie wprowadzone zmiany, klikając przycisk „Zapisz”.
5
Skorzystaj alternatywną metodą odzyskiwania danych szybkiego wybierania przeglądarki Opera w trybie ręcznym. W tym celu odszukaj pliki szybkiego wybierania zapisane w папкеимя_диска:UsersUser имя_пользователяAppDataRoamingOperaoperaи zapisz je, tworząc kopię informacji na nośniku wymiennym lub kopii partycji.
6
Po zniknięciu szybkiego wybierania lub pełnej reinstalacji przeglądarki przywróć dane pliku speeddial.ini znajdujący się w określonym folderze z utworzonej kopii zapasowej. Potwierdź wykonanie wybranego działania, klikając przycisk „zmień” w wyświetlonym oknie monitu systemu i uruchom ponownie przeglądarkę, aby zastosować wprowadzone zmiany.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.