Jak dodać dwa wektory

Wektor jest skierowany odcinek. Dodawanie dwóch wektorów odbywa się za pomocą geometrycznego lub metody analitycznej. W pierwszym przypadku wynik dodawania jest mierzona po kompilacji, w drugim – jest obliczana. Wynikiem dodawania dwóch wektorów jest nowy wektor.

Jak dodać dwa wektory

Trzeba

  • – linijka;
  • – kalkulator.

Instrukcja

1
Aby zbudować sumę dwóch wektorów, za pomocą przesunięcia równoległego dopasuj je tak, aby wychodziły z jednego punktu. Na koniec jeden z wektorów przesuń linię prostą, równoległą do drugiego wektora. Na koniec drugiego wektora przesuń linię prostą, równoległą do pierwszego wektora. Zbudowane proste przetną się w pewnym momencie. Przy dobrej budowie, wektory i cięcia bezpośrednich między końcami wektorów i punktem przecięcia dadzą równoległobok. Zbuduj wektor, którego początek będzie w miejscu łączenia wektorów, a koniec w punkcie przecięcia wybudowanych bezpośrednich. To będzie suma dwóch danych wektorów. Zmierz długość otrzymanego wektora linijki.
2
Jeśli wektory są równoległe i są skierowane w jedną stronę, to zmierz ich długość. Odłóż równoległy im odcinek, którego długość jest równa sumie długości danych wektorów. Skieruj go w tę samą stronę, co i oryginalne wektor. To będzie ich suma. Jeśli wektory są skierowane w przeciwne strony, odejmij ich długości. Zbuduj odcinek, równolegle różne części, skieruj go w kierunku większej wektor. To będzie kwota przeciwnie skierowanych wektorów równoległych.
3
Jeśli znane są długości dwóch wektorów i kąt między nimi, znajdź bezwzględną ich kwoty nie poddaje budowy. Oblicz sumę kwadratów długości wektorów a i b, i dodać do niej ich podwójną dzieło, pomnożona przez cosinus kąta ? pomiędzy nimi. Z otrzymanej liczby wyciągnąć pierwiastek kwadratowy c=v(a?+b?+a•b•cos(?)). To będzie długość wektora, równego kwocie wektorów a i b.
4
Jeśli wektor określone współrzędnymi, znajdź ich sumę, składając odpowiednie współrzędne. Na przykład, jeśli wektor a ma współrzędne (x1; y1; z1), wektor b (x2; y2; z2), to składając почленно współrzędne, otrzymasz wektor c, której współrzędne (x1+x2; y1+y2; z1+z2). Ten wektor i będzie sumą wektorów a i b. W przypadku, gdy wektory są na płaszczyźnie współrzędną z, nie przestrzegać.
logo
Article Categories:
Matematyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *