Jak zrobić podpowiedź HTML

Często na stronach internetowych dodać taki element, jak dymek. Jest to napis, który pojawia się w pobliżu danego elementu po najechaniu na niego kursorem myszy. Zrobić taką podpowiedź nie jest trudno za pomocą odpowiedniego kodu.

Jak zrobić podpowiedź HTML

Instrukcja

1
Podaj link na swojej stronie do skrzynki pocztowej, należy dodać do niej wskazówkę, aby pojawiała się po najechaniu na nią kursorem myszy. Link na e-mail odbywa się inaczej niż na dokument (strona internetowa lub strony).
2
Otwórz kod swojej strony za pomocą dowolnego edytora, na przykład, notatnik, dodaj następujący tekst: [email protected] . Podczas wykonywania kliknięciu na dany link zostanie otwarte okno nowej wiadomości. Następnie dodać ten tag podpowiedź, aby użytkownik mógł zrozumieć, co kryje się pod danym elementem.
3
Należy zwrócić uwagę, że w starszych wersjach Html (3, 2) nie jest obsługiwana tworzenie podpowiedzi na miejscu. Dlatego w starszych wersjach przeglądarki, takie jak Internet Explorer 5 i poniżej, funkcja ta nie będzie wyświetlana. To samo odnosi się do programu Netscape Navigator wcześniejszych wersji. Specyfikacja Html 4.0 zawiera już poparcie notatki do tekstu. Można zastosować podpowiedź Html niemal we wszystkich elementach strony. Dlatego stosować ją można w tagach linków i obrazków, akapitów, bloków, nagłówków wszystkich poziomach, w elementach liniowych.
4
Skorzystaj z atrybutem Title, aby dodać podpowiedź do tekstu na stronie internetowej. Nie należy mylić go z tej samej tagiem. Ten atrybut zawiera informacje o obiekt, dla którego można go zainstalować. Na przykład, można go używać w tagu linki. Aby to zrobić, użyj go wewnątrz tego znacznika. Przykład użycia atrybutu Title: „Wprowadź nazwę dla łącza”. W ten sposób, na stronie zostanie wyświetlony ostatni wpisany tekst po najechaniu na niego myszą, pojawi się dymek. Po kliknięciu myszą na tekst zrealizowane przejście na adres podany na początku tagu.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.