Jak zrobić podział strony w programie Word

Podział wsi – dość wygodna funkcja, pozwalająca na których możecie następnie zmienić tekst w dokumencie programu Microsoft Office Word dokładnie tak, jak użytkownik. Jest możliwe ręczne ustawienie przerw, jak i automatyczna. Dla tego rodzaju edycji tekstu w programie istnieją specjalne narzędzia.

Jak zrobić podział strony w programie Word

Instrukcja

1
Utwórz dokument w programie Word lub otworzyć już istniejący. Aby wstawić przymusowy podział strony, umieść kursor myszy w tym miejscu tekstu, z którego należy rozpocząć nową stronę. Przejdź na zakładkę „Wstawianie”. W grupie „Strony” (domyślnie zajmuje skrajną lewą pozycję na pasku narzędzi kliknij przycisk w kształcie strzałki.
2
Z menu kontekstowego wybierz polecenie „Podział strony”. Cały tekst, który znajdował się w prawo kursor przesunie się do następnej strony. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziesz mógł uzupełnić tekst, przed którym wstawiony na rozerwanie, a przy tym przesunięcia na następnej stronie nie będzie.
3
Jeśli chcesz wstawić podział strony przed konkretnym akapicie, wskaż akapit, a następnie kliknij kartę Układ strony”. W grupie Akapit kliknij na przycisk ze strzałką. Otworzy się nowe okno. Przejdź w nim do zakładki „Pozycji na stronie i zaznacz w sekcji „Podział na strony” znacznik w polu „Od nowej strony”.
4
Te same czynności można wykonać i bez przejść na zakładkę „Układ strony”. Zaznacz interesujący cię fragment i po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy w tekście. W rozwijanym menu wybierz opcję „Akapit”. Następnie należy zastosować ustawienia opisane w poprzednim kroku. Aby anulować wstawianie podziału, wskaż dwa akapity, między którymi był włożony, należy ponownie wywołać okno „Akapit”, a następnie zdejmij znacznik z pola „Z nowej strony”.
5
Jeśli pracujesz z arkuszami kalkulacyjnymi, ci może pomóc informacja o tym, jak zapobiec podział wierszy tabeli po przejściu na nową stronę. Zaznacz całą tabelę, a następnie będzie dostępna w menu kontekstowe „Praca z tabelami”. Otwórz go i wybierz zakładkę „Układ”. Kliknij na przycisk „Właściwości” w grupie „Tabela”. W wyświetlonym oknie przejdź na zakładkę „Wiersz” i zdejmij znacznik z pola „Włącz zawijanie wyrazów do następnej strony” (opcja ta domyślnie jest włączona).
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.