Jak zrobić napisy srt

Napisy stanowią niewielki wagowo plik zawierający tekst i timing – czas pojawienia się napisów na ekranie i ich tłumienia. Format srt najbardziej proste i powszechne. Napisy można robić własnoręcznie złożone filmu, do filmu w języku obcym itp.

Jak zrobić napisy srt

Trzeba

  • – komputer
  • – program DivXLand Media Subtitler
  • – wideo

Instrukcja

1
Pobierz i zainstaluj bezpłatny program do tworzenia napisów DivXLand Media Subtitler. Uruchom ją. Otwórz żądany plik: File – Open video. W prawym rogu pojawi się okienko z odtwarzaczem wideo. Utwórz nowe napisy: File – New subtitle. Wpisany przez ciebie tekst będzie wyświetlany w lewej części okna programu.
2
Kliknij na Play w odtwarzaczu i poczekaj, aż się skończy zdanie, zatrzymaj odtwarzanie i zapisz tekst napisów w małym polu po lewej stronie na dole. Aby dodać kolejny tytuł, kliknij przycisk Edit – Add caption – Below current. Lepiej od razu zrobić wiele wierszy, a potem wprowadzaj w nich tekst (wcześniej zaznaczając myszą odpowiedni wiersz). Gdy cały tekst jest zapisany, należy przejść do nakładania napisów i tworzenia wydajności.
3
Użyj na życzenie tryb Press and hold, aby to zrobić, zaznacz pole obok niego. Podczas gdy film jest odtwarzany, naciśnij i przytrzymaj przycisk Zastosuj na dole, gdy odpowiednie zdanie wypowiadali się, zwolnić przycisk. Wybrana linia napisów na ekranie cały czas, podczas gdy zdanie jest wymawiane – dla każdego tytułu podaje się go w momencie pojawienia się na ekranie. Ponownie naciśnij Play i kontynuuj tę samą sekwencję działań.
4
Jeśli ci tak wygodniej, użyj trybu Manual mode. Do pracy z nim są przyciski Start, Next i End. Kliknij Start, a podpis pojawi się na ekranie. Kiedy rozpocznie się nowy znak zdanie, kliknij przycisk Next, aby wyświetlić następny wiersz. Jeśli między zdaniami jest pauza, kliknij End i poczekaj, aż ponownie zabrzmi mowa, a następnie ponownie włącz przycisk Start.
5
Użyj trybu Podglądu only, aby odtworzyć fragment wideo wraz z napisami i sprawdzić wynik swojej pracy.
6
Zapisz plik z napisami na komputer: File – Save as. Wybierz typ napisy – srt i naciśnij przycisk OK. Wybierz nazwę pliku musi być taka sama, jak nazwa pliku z filmem i znajdować się w tym samym folderze. Na przykład, jeśli plik nazywa się Movie.avi, daj pliku napisów nazwa Movie.srt. Zapisz.
Należy zwrócić uwagę
Aby dostosować program do swoich potrzeb, przejdź do Settings – General settings. Zaznacz pola wyboru obok żądanych punktów: Avoid collision of captions (zapobiegać nakładanie różnych tytułów na siebie), Autosplit subtitles exceeding 2 lines (automatycznie dzielić napisy, przekraczające 2 linie) itp.

Porada
Na życzenie można najpierw wpisać tekst w Notatniku, a potem przesłać go do programu (File – Open text or subtitle), a potem już i ustawić parametr.

logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.