Jak zrobić kwerendę w archiwum

Archiwalne sprawa zrodziło się w związku z koniecznością gromadzenia, porządkowania i przechowywania informacji. Ale przede wszystkim archiwa zostały stworzone w celu zaspokojenia potrzeb organów władzy i obywateli w uzyskaniu utraconej informacji, pieczołowicie przechowywanych w archiwum. Gdy chcesz przywrócić informacje o krewnych, informacje społeczno-prawnej lub innego rodzaju, należy napisać wniosek do odpowiedniego archiwum.

Kartoteka archiwum

Instrukcja

1
W archiwach są pewne zasady przetwarzania żądań obywateli, osób prawnych i organów władzy, dlatego kluczem do sukcesu jest przestrzeganie prostych zasad.Po pierwsze, wniosek musi zawierać informacje o nadawcy. Dla osoby fizycznej to nazwisko, imię i imię odojcowskie, dla organizacji – nazwę i dane identyfikujące.
2
Po drugie, w tekście wniosku należy podać swój adres zwrotny, w przeciwnym razie pracownicy archiwum po prostu nie będą mogli wysłać ci odpowiedź.
3
Po trzecie, należy bardzo jasno sformułować swoje pytanie. Jeśli postanowił zebrać informacje o swoich przodkach, nie trzeba szczegółowo opisywać historię swojej rodziny. Nie trzeba formułować niejasny życzeń, sformułowaniu problemu, należy zwrócić szczególną uwagę. Rzecz w tym, że zgodnie z regulaminem pracy z wnioskami i zapytaniami obywateli i organizacji, na swój wniosek w pierwszej kolejności trafi do rozpatrzenia kierownikowi archiwum. Kierownik ustala классификационную przynależność wydania: генеалогический, tematyczny lub społeczno-prawnej. Na podstawie charakteru żądania, kierownik archiwum przekaże na realizację w odpowiedni dział. Oczywiste jest, że im bardziej mało precyzyjna sformułowanie, tym większe prawdopodobieństwo nieprawidłowego określenia charakteru żądania i przeznaczenie go wykonawcy. Zapytanie będzie „chodzić” z działu do działu, a ty tymczasem będziesz czekać na odpowiedź.
4
Wreszcie, należy określić zakres wymaganych informacji, na przykład, chronologiczne lub terytorialne. Bez sensu prosić znaleźć wszystkich swoich imienników, należy określić okres chronologiczny i terytorialny zakres do poszukiwania swoich krewnych.
Należy zwrócić uwagę
Spełnienie tych żądań jest priorytetowym kierunkiem działalności archiwum. Jeśli służba wojskowa (praca) odbyła się w kilku jednostkach wojskowych, wnioski są wystawiane dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem roku, miesiąca przyjazdu i odjazdu. W zapytaniach o potwierdzenie zranienia lub choroby podaje się numer szpitala, w którym zakończono leczenie.

Porada
Kolejność wykonywania kwerend w archiwum. Kwerendy w archiwum pochodzą z osobistej obsłudze obywateli, pocztą i e-mailem. Wykonanie kwerendy w archiwum organizowane jeśli w zapytaniu następujących danych: nazwy organizacji wnioskodawcy (lub nazwisko, imię i drugie imię do osoby prywatnej), adresu pocztowego, tematy (zagadnienia), chronologicznych ram wymaganych informacji.

logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.