Jak zobaczyć historię ie

Przeglądanie historii odwiedzanych stron w przeglądarce Internet Explorer służy wygodną funkcją wyszukiwania i zapisywania niezbędnych zasobów i jest standardowym działaniem aplikacji.

Jak zobaczyć historię ie

Instrukcja

1
Wywołaj menu główne systemu operacyjnego Microsoft Windows w celu realizacji procedury przeglądania historii przeglądania stron internetowych w przeglądarce Internet Explorer 7 lub 8, a następnie przejdź do opcji „Wszystkie programy”.
2
Znajdź odpowiedni program i uruchom przeglądarkę.
3
Rozwiń menu „Widok” pasku narzędzi u góry okna aplikacji i przejdź do opcji „Pasku przeglądarki”.
4
Wprowadź polecenie „Dziennik” z listy rozwijanej i wybierz żądany wpis w katalogu lewym okienku okna dziennika. Ta akcja powoduje wyświetlanie zasobów internetowych, odwiedzanych za wybrany okres czasu.
5
Wybierz żądany adres URL, aby wyświetlić katalog stron internetowych i wprowadź żądany adres, aby przejść do otwartej karcie.
6
Rozwiń menu „Magazyn” na pasku narzędzi u góry okna przeglądarki i wybierz odpowiednią metodę sortowania zapisanych nagrań:

– według daty;
– w węzła;
– w obecności;
– w kolejności zwiedzania.

7
Wróć do menu „Magazyn” i wprowadź polecenie „Wyszukaj w czasopiśmie” do wykonywania operacji wyszukiwania na dane kryterium.
8
Wprowadź wartość żądanego adresu URL lub nazwę strony w polu „Znajdź” w wyświetlonym oknie dialogowym wyszukiwania i potwierdzić wykonanie polecenia, naciskając przycisk „Rozpocznij wyszukiwanie”.
9
Zamknij narzędzie „Dziennik”, naciskając na ikonę x w prawym górnym rogu okna aplikacji (dla programu Internet Explorer 7 lub 8).
10
Uruchom program Internet Explorer 9 i rozwiń menu serwisowe poprzez naciśnięcie przycisku z logo gwiazdki w pasku narzędzi u góry okna programu.
11
Wprowadź polecenie „Dziennik” i skorzystaj z powyższym algorytmem działań w celu zmiany ustawień wyświetlania dziennika odwiedzin.
12
Należy zwrócić uwagę na to, że w programie Internet Explorer 9 wyszukiwanie może być wprowadzenie odpowiedniego adresu lub nazwy zasobu sieci web w polu paska adresu lub skorzystaj z opcji pracy magazynu.
13
Naciśnij klawisz Alt i kliknij menu „Plik” w górnym pasku narzędzi okna przeglądarki.
14
Wprowadź polecenie pracuj w trybie offline”.
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *