Jak znaleźć największą wartość wyrażenia

Aby znaleźć wiele wartości funkcji, należy najpierw dowiedzieć się wiele wartości argumentu, a następnie za pomocą właściwości nierówności znaleźć odpowiednie największą i najmniejszą wartość funkcji. Do tego sprowadza się rozwiązanie wielu praktycznych zadań.

Jak znaleźć największą wartość wyrażenia

Instrukcja

1
Wykonaj znalezienie największej wartości funkcji, która na odcinku ma skończoną liczbę punktów krytycznych. Do tego oblicz jej wartość we wszystkich punktach, a także na końcach odcinka. Z otrzymanych liczb wybierz największą. Metoda wyszukiwania największej wartości wyrażenia używane do rozwiązywania różnych zastosowaniach.
2
Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: przetłumacz zadania na język funkcji, wybierz opcję x, przez niego wyrazić odpowiednią wartość funkcji f(x). Za pomocą narzędzia do analizy, znajdź największą i najmniejszą wartość funkcji na pewnym przedziale.
3
Skorzystaj z poniższych przykładów na znalezienie wartości funkcji. Znaleźć wartości funkcji y=5-pierwiastek z (4 – x2). Zgodnie z definicją pierwiastka kwadratowego, otrzymamy 4 – x2 > 0. Zdecyduj kwadratowego nierówności, w wyniku dostaje -2
Podnieś do kwadratu każdy z nierówności, a następnie pomnożyć wszystkie trzy części na -1, dodać do nich 4. Następnie wprowadź pomocniczą zmienną i zrób założenie, że t = 4 – x2, gdzie 0 wartość funkcji będzie na końcach przedziału.

Należy wykonać odwrotną zamianę zmiennych, w wyniku otrzymasz następujące nierówności: 0 wartość, odpowiednio, 5.

Skorzystaj metodą zastosowania właściwości ciągłej funkcji, aby określić maksymalną wartość wyrażenia. W tym przypadku należy użyć wartości liczbowe, które przyjmowane są wyrazem na danym odcinku. Wśród nich zawsze obecny najmniejszą wartość m i największą wartość M. Między tymi liczbami jest wiele wartości funkcji.

4
Podnieś do kwadratu każdy z nierówności, a następnie pomnożyć wszystkie trzy części na -1, dodać do nich 4. Następnie wprowadź pomocniczą zmienną i zrób założenie, że t = 4 – x2, gdzie 0 wartość funkcji będzie na końcach przedziału.
5
Należy wykonać odwrotną zamianę zmiennych, w wyniku otrzymasz następujące nierówności: 0 wartość, odpowiednio, 5.
6
Skorzystaj metodą zastosowania właściwości ciągłej funkcji, aby określić maksymalną wartość wyrażenia. W tym przypadku należy użyć wartości liczbowe, które przyjmowane są wyrazem na danym odcinku. Wśród nich zawsze obecny najmniejszą wartość m i największą wartość M. Między tymi liczbami jest wiele wartości funkcji.
logo
Kategoria:
Matematyka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.