Jak zmienić muzykę w filmie

Do przetwarzania obrazu, należy użyć specjalnego narzędzia. Niektóre z nich są obdarzone dużą ilością funkcji, a inne stanowią najprostsze redaktorzy.

Jak zmienić muzykę w filmie

Trzeba

  • – Movie Maker.

Instrukcja

1
Na początek pobierz program Movie Maker firmy Microsoft. To darmowe narzędzie. Uruchom pobieranie programu można z oficjalnej strony internetowej http://www.microsoft.com/download/en/default.aspx?WT.mc_id=MSCOM_HP_US_Nav_Downloads.
2
Zaznacz Movie Maker, a następnie ponownie uruchom komputer. Uruchom zainstalowany program, otwórz menu „Fał” i wybierz „Importuj”. W wyświetlonym menu eksploratora Windows, wskaż ten plik, w którym należy wymienić ścieżkę muzyczną.
3
Ponownie otwórz opcję „Import” i wybrać plik mp3, który będziesz używać przy obróbce wideo. Teraz przeciągnij lewym przyciskiem myszy plik wideo w pasie wizualizacje, wyświetlane w dolnej części ekranu.
4
Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Pokaż serii ujęć”. Po wykonaniu tej czynności kliknij prawym przyciskiem myszy na wizualne wyświetlania utworu i wybierz polecenie „Wytnij”.
5
Lewym przyciskiem myszy i przesuń dodanej mp3 utwór w polu „ścieżka Dźwiękowa”, z którego niedawno wycięto standardowy tor. Teraz ponownie otwórz menu „Plik” i wybierz opcję „Zapisz jako”. Po otwarciu nowego menu, należy zaznaczyć pole wyboru obok opcji „Zapewnić najlepszą jakość wideo”, a następnie kliknij przycisk „Dalej”.
6
Wprowadź nazwę pliku i wybierz format (jeśli taka możliwość istnieje). Określ folder do zapisywania nagrań wideo i kliknij przycisk „Zakończ”. Poczekaj na zakończenie działania programu.
7
Jeśli wybrany utwór muzyczny jest znacznie dłuższa, niż film, przyciąć utwór. W przeciwnym razie w końcu klipu będzie wyświetlany czarny ekran, a muzyką. Do przycinania utworów można również użyć programu Movie Maker lub inny dostępny edytor audio.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.