Jak załatwić zwrot długu

Jeśli wziął pieniądze, należy wykupić nie tylko zarabianie pieniędzy, ale i ich zwrot. W przeciwnym razie będziesz musiał polegać tylko na uczciwość заимодавца, co może prowadzić do niepożądanych skutków.

Jak załatwić zwrot długu

Instrukcja

1
Oblicz swoje możliwości, zanim pożyczyć większe kwoty pieniędzy. Zdecyduj, w jakim czasie jesteś w stanie spłacić заимодавцем w pełni. Jeśli masz zamiar pożyczać pieniądze na procent, raz dowiedz się u kredytodawcy, jak wpłynie to na ostateczny sumie przedwczesne ich spłatę. Dowiedz się, czy masz możliwość wcześniejszego zwrotu lub, wręcz przeciwnie, odroczenia, i jakie okoliczności mogą być przy tym uwzględnione. Na przykład, jeśli nie jesteś w stanie w porę zwrot pieniędzy w związku z chorobą lub utratą pracy, czy będzie to uznane za na tyle istotny powód opóźnienia ze spłatą kwoty głównej długu.
2
Po tym, jak z заимодавцем doszli do удовлетворяющему obie strony rozwiązania, otrzymasz pieniądze, i złóż pokwitowaniem. Wprowadź imię, NAZWISKO i dane paszportowe (swoje i wierzyciela), kwotę (cyframi i słownie), terminy i warunki zwrotu. Zaznacz datę sporządzenia i podpis. Zostaw pusty ciąg znaków wierzyciela o uzyskaniu pieniędzy. Od razu, jak tylko zwrócić mu uzgodnioną kwotę, będzie on zobowiązany umieścić podpis w tym miejscu i zwrócić ci pokwitowanie.
3
Sprawdź dokładnie, czy to jest ta to dokument, który stanowiły przy załatwieniu kredytu. Zdarzają się sytuacje, kiedy nieuczciwy wierzyciel, chcąc odzyskać po i kwotę zadłużenia przez sąd zwraca dobrą kolorową kserokopię tego dokumentu. Dlatego zaleca się, aby nie tylko być kwity od ręki i potem oddawać kredytodawcy, i ogłaszać je u notariusza.
4
Jeśli nie zwracali się do notariusza, w celu dokonania spłaty zadłużenia najlepiej zażądać otrzymania pieniędzy od wierzyciela złożony im własnoręcznie. Niech on także wskaże w niej swoje i swoje imię i NAZWISKO, dane paszportowe, a także to, że условленная kwota zwrócona i roszczeń on do ciebie nie ma. Po, że będzie musiał podpisać oraz umieścić datę. Pokwitowanie i zwrócić mu pieniądze w całości.
logo
Article Categories:
Finanse osobiste

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *