Jak załadować systemu przez administratora

Korzystanie z wbudowanego konta Administrator z pełnymi uprawnieniami nie może być zalecane jako standardowe działania, ponieważ znacznie obniża poziom ochrony komputera i prowadzi do uruchomienia wszystkich programów uzyskać uprawnienia. W tym samym czasie, w niektórych sytuacjach ładowanie systemu jako Administrator, może być konieczne.

Jak załadować systemu przez administratora

Instrukcja

1
Zaloguj się do komputera przy użyciu konta administratora lokalnego i wywołaj menu kontekstowe składnika pulpitu „Komputer” kliknięcie prawym przyciskiem myszy (Windows 7).
2
Wprowadź polecenie „Zarządzanie” lub wywołaj menu główne „Start” i wybierz opcję „Panel sterowania” dla operacji włączyć wbudowane konto Administrator z pełnymi uprawnieniami.
3
Rozwiń łącze „Administracja” i wybierz węzeł Zarządzanie komputerem”.
4
Rozwiń sekcji „Narzędzia” i wybierz opcję „użytkownicy i grupy Lokalne”.
5
Rozwiń link „Użytkownicy” i wywołaj menu serwisowe konta „Administrator” podwójnym kliknięciem myszy.
6
Odznacz pole wyboru „Wyłącz konto” i potwierdzić zastosowanie wybranych zmian przyciskiem OK.
7
Wróć do głównego menu „Start” i wybierz polecenie „Wyloguj”.
8
Wykonać nowy logowanie się za pomocą konta „Administrator” na stronie logowania i wykonaj niezbędne czynności (dla Windows 7).
9
Wykonaj jednoczesne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Alt w oknie logowania do systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, a następnie naciśnij dwukrotnie klawisz Del, nie zwalniając przy tym klawisze Ctrl+Alt.
10
Wprowadź wartość „Administrator” w polu „Użytkownik” otwartego okna logowania do systemu Windows XP i wprowadź wartość hasła w polu (jeśli są dostępne) lub pozostaw to pole puste (w przypadku braku zabezpieczenia hasłem).
11
Uruchom ponownie komputer, aby użyć alternatywnej metody włączyć wbudowane konto Administrator z pełnymi uprawnieniami, a następnie naciśnij klawisz F8 po pojawieniu się pierwszych rekordów podczas ładowania.
12
Wybierz opcję „tryb Awaryjny” w wyświetlonym menu wyboru opcji pobrania. Ta czynność spowoduje automatyczne wykonanie uruchamiania systemu operacyjnego Windows XP w imieniu wbudowanego konta „Administrator”.
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *