Jak wypełnić приходно-wydatków książkę

W każdym zakładzie (a z 6 października 2006 r. obowiązuje to na indywidualnych przedsiębiorców) powinna być prowadzona приходно-wykres przepływu książka ewidencji formularzy pracowniczych książek i panewek w nich. Jej formularz zatwierdzony rozporządzeniem Ministerstwa pracy. Dopełnieniem książki jest zobowiązany zajmować się osoba odpowiedzialna, u którego obowiązek ten jest zameldowana w opisu stanowiska pracy instrukcji.

Jak wypełnić приходно-wydatków książkę

Trzeba

  • – formularz приходно-wydania książki do rozliczania formularzy pracowniczych książek;
  • – dokumenty przedsiębiorstwa;
  • – personelu harmonogram;
  • – dokumenty w parafii/strumieniem zatrudnienia książek;
  • – formularze zatrudnienia książek i panewek w nich.

Instrukcja

1
Na stronie tytułowej приходно-wydania książki wprowadź nazwę twojej firmy, zgodnie z regulaminem, inny dokument założycielski.
2
Na drugiej stronie książki, wpisać dane osobowe pracownika, odpowiedzialnego za jej prowadzenie, wyznaczony rozkazem szefa (numer i data administracyjnych dokumentu), wykonywany im stanowisko. Zazwyczaj wypełnieniem приходно-wydania książki zajmuje się księgowy. Na tej samej stronie pisze się okres, w którym prowadzi pracownik ten dokument. Przecież produkować jego wypełnienie jest konieczne, dopóki się nie skończy.
3
Trzecia książka składa się z dwunastu hrabia. W pierwszej rubryce wpisać numer rejestracyjny wydanej książeczki pracy, który jest przypisany do jej бланкам i вкладышам w niej.
4
Następujące trzy rubryki przeznaczone są do wniesienia datę parafii/zużycia formularzy pracowniczych książek i panewek w nich. Dzień, miesiąc i rok należy podać cyframi arabskimi.
5
W piątej kolumnie wpisać nazwę kontrahenta, od którego odbywa się przepływ formularzy pracowniczych książek i panewek w nich. Należy wziąć pod uwagę, że kupować należy je u oficjalnych dystrybutorów, aby w przyszłości nie było problemów. Czasami jest i to, że seria i numer książeczki pracy nie istnieją. Odkryć to może przy obliczaniu pracownikowi emerytury w funduszu emerytalnym. Wtedy książkę i dokonane w nim wpisy uznają za nieważne, a udowodnić w inny sposób pracownikowi dość trudne.
6
W szóstej kolumnie wpisz numer i data dokumentu, który jest podstawą do uzyskania formularzy pracowniczych książek i panewek w nich. Wprowadź jego nazwę.
7
Jeśli zakupiłeś pracownicze książki, to ich serii i numeru wprowadź w siódmym miejscu. Jeśli dzieje się dopływ panewek w niej, to dane wpisać w rubryce ósmej. Kwotę zakupu napisz w rubryce dziewiątej.
8
Jeśli musisz zarejestrować zużycie formularzy pracowniczych książek, serię i numer wpisać w rubryce dziesiątej. Jeśli dzieje się sprzedaż książek, to ich dane wprowadź w xi wykresie. Kwotę dokumentu napisz w xii wykresie.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.