Jak wypełnić deklarację na dochody osób fiz.

Deklarację na dochody osób fizycznych, każdego roku są zobowiązane do zapewnienia osoby, które samodzielnie liczą i płacą podatek od uzyskanego dochodu. Dochodem może być sprzedaż mieszkania ,samochodu, dochód z działalności gospodarczej. W zasadzie dobrowolności można oddać deklarację, jeśli planujesz skorzystać z portali вычетами (koszty szkolenia, leczenie, zakup mieszkania). Oddać deklarację w formie 3-PIT trzeba nie później niż do 30 kwietnia roku następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Jak wypełnić deklarację na dochody osób fiz.

Trzeba

  • – deklaracja w formie 3 PIT.

Instrukcja

1
Formularz deklaracji podatkowej 3-PIT zatwierdzona rozkazem FTS Rosji od 25.11.2011 nr IIM-7?3/654. Wypełnić ją można od ręki, przy użyciu tuszu niebieskiego lub czarnego koloru; wydrukować na drukarce (nie należy korzystać z rozpoczęciem drukowania dwustronnego, każdy arkusz należy używać oddzielnie); użyć programu, który znajduje się na stronie internetowej federalnej służby podatkowej Rosji www.nalog.ru w dziale „Oprogramowanie” – „Oprogramowanie dla osób fizycznych i przedsiębiorców indywidualnych”.
2
Obowiązkowe do wypełnienia są strona tytułowa (składa się z 2 arkuszy) i rozdział 6 podatkowym, w którym są określone kwoty PIT, odpłatnych (доплате) budżet lub zwrotowi z budżetu. Na stronie tytułowej należy podać numer dokumentu, jeśli jest to twoja pierwsza deklaracja za rok sprawozdawczy, to postawić zakład na 0, następnie kategorię podatnika, Imię i nazwisko, kod organu podatkowego i PYTANIA (można sprawdzić w swojej rejonowej inspekcji podatkowej), NIP. Na drugiej stronie tytułowej należy podać status podatnika, adres, dane paszportowe.
3
W zależności od przyczyny wypełnienia deklaracji: do zwrotu podatku lub przeciwnie do zapłaty podatku obliczonego – wypełnij odpowiednie rozdziały. Sekcja 1 – do obliczenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku według stawki 13%; sekcja 2 – w wysokości 30%; sekcja 3 – w wysokości 35%; sekcja 4 – w wysokości 9%; rozdział 5 – w wysokości 15%; rozdział 6 – końcowy, w którym odbijają się kwoty do zapłaty lub zwrotowi z budżetu. Jeśli chcesz uzyskać majątkowe odliczenia wypełnić arkusz E, społecznych potrąceń (szkolenia, leczenie) wypełnić arkusze Ж2 i Ж3.
4
Deklarację PIT można zanieść osobiście do swojego urzędu skarbowego lub wysłać pocztą z inwentaryzacji inwestycji lub przekazać w telekomunikacyjnego kanały komunikacji. Do złożenia deklaracji (formularz 3-PIT) może twój pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy. Jeśli starasz się ją w celu uzyskania odliczenia, należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających.
Należy zwrócić uwagę
Jeśli twierdzisz obniżek poprzednich okresach, formularz deklaracji musi spełniać deklaracji podatkowej, obowiązującej w tym okresie.

Porada
Deklaracja o dochodach w formie 3-PIT koniecznie musi być w tym czasie mieszkania do wynajęcia; w przypadku sprzedaży dowolnej nieruchomości (mieszkanie, samochód); w przypadku uzyskiwania dochodów z umów cywilno-prawnych; w przypadku wygranej w kasynie, loterii; notariuszami, prawnikami.

logo
Article Categories:
Sporządzenie dokumentów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *