Jak wyłączyć automatyczne rozłączanie internetu

Funkcja automatycznego w programie Internet Explorer wykonuje zadanie przerwania połączenia z dostawcą po wybranego interwału czasowego. Wszelkie zmiany ustawień tej funkcji wchodzą w życie dopiero po zakończeniu połączenia i ponowne uruchomienie przeglądarki.

Jak wyłączyć automatyczne rozłączanie internetu

Instrukcja

1
Wywołać główne menu systemowe SYSTEM operacyjny Windows w wersji Millenium z Internet Explorer w wersji 5.0 i wyżej, klikając przycisk „Start” i wybierz opcję „Panel sterowania”. Rozwiń link „opcje internetowe” i użyj karty „Połączenia” w wyświetlonym oknie dialogowym. Wprowadź opcję „Zdalny dostęp do sieci” i wybierz polecenie „Ustawienia”.
2
Użyj przycisku ustawienia w oknie dialogowym wybierz zakładkę „Wybieranie numeru”. Wyczyść pole wyboru w wierszu „Odłączać, gdy nie jest wymagane połączenie z internetem” i potwierdzić zastosowanie wprowadzonych zmian, trzykrotnie naciskając przycisk OK (dla Windows Millenium Edition z Internet Explorer w wersji 5.0 i wyżej).
3
Wywołać główne menu systemowe, klikając przycisk „Start” i przejdź do opcji „Ustawienia” (dla programu Internet Explorer w wersji 4.01,4.0, 3.02, 3.01 i 3.0). Rozwiń link „Panel sterowania”, a następnie rozwiń węzeł „dostęp do Internetu” podwójnym kliknięciem myszy. Użyj karty „Połączenia” w wyświetlonym oknie dialogowym, a następnie kliknij polecenie „Ustawienia”. Usuń zaznaczenie pola wiersza „Oddzielić w przypadku braku xx minut” i potwierdzić wykonanie wybranego zadania, dwukrotnie naciskając przycisk OK (dla programu Internet Explorer w wersji 4.01, 4.0, 3.02, 3.01 i 3.0).
4
Wywołać główne menu systemowe, klikając przycisk „Start” i przejdź do opcji „Ustawienia” (dla programu Internet Explorer w wersji 2.0). Rozwiń link „Panel sterowania”, a następnie rozwiń węzeł „dostęp do Internetu” podwójnym kliknięciem myszy. Użyj karty „Automatyczne połączenie” w wyświetlonym oknie dialogowym, a następnie wyczyść pole wyboru w polu „auto wyłączenie”. Potwierdź zastosowanie wybranych zmian przyciskiem OK.
5
Aby zmiany weszły w życie, w każdym z tych przypadków należy przerwać połączenie internetowe i uruchom ponownie przeglądarkę.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.