Jak wprowadzić mnożnik pod korzeń

Korzeniem z liczby x to liczba, która przy budowie w stopień korzenia będzie równa x. Mnożnik nazywa умножаемое liczba. Oznacza to, że w wyrażeniu typu x*ª√y trzeba wpłacić x pod korzeń.

Jak wprowadzić mnożnik pod korzeń

Instrukcja

1
Określ stopień korzenia. Ona zazwyczaj jest надстрочной cyfrą przed nim. Jeśli stopień korzenia nie jest określony, pierwiastek kwadratowy, jego stopień lub dwa.
2
Dokonaj mnożnik pod korzeń, podnosząc go w stopień korzenia. Czyli x*?vy = ?v(y*x?).
3
Rozważmy przykład 5*v2. Pierwiastek kwadratowy, więc podnieś liczba 5 do potęgi, czyli drugi stopień. Uda v(2*5?). Uprość подкоренное wyrażenie. v(2*5?) = v(2*25) = v50.
4
Poznaj przykład 2*?v(7+x). W tym przypadku pierwiastek trzeciego stopnia, więc podnieś mnożnik, znajdujący się na zewnątrz korzenia, 3 stopień. Uda ?v((7+x)*2?) = ?v((7+x)*8).
5
Rozważmy przykład (2/9)*v(7+x), gdzie należy dokonać pod korzeń śrut. Algorytm działania nie różni się prawie. Podnieś do potęgi licznik i mianownik ułamka. Uda v((7+x)*(2?/9?)). Uprość подкоренное wyrażenie, jeśli jest to konieczne.
6
Zdecyduje się na jeszcze jeden przykład, w którym mnożnika już stopień. W y?*v(x?) mnożnik wnoszony pod korzeń, podniesiony do kwadratu. Przy budowie nowej stopień i wprowadzeniu pod korzeń stopniu po prostu zostać pomnożone. Czyli po wprowadzeniu pod pierwiastek, y? będzie miał czwarty stopień.
7
Rozważmy przykład, w którym stopień jest strzał, czyli mnożnik jest również pod korzeniem. Znajdź w przykładzie v(y?)*?v(x) stopnia x i y. Stopień x jest równa 1/3, czyli pierwiastek trzeciego stopnia, a wnoszony pod korzeń mnożnik y ma stopień 3/2, to jest on w kostce i pod kwadratowym korzeniem.
8
Podaj korzenie do jednego stopnia, aby połączyć подкоренные wyrażenia. Do tego sprowadź ułamki stopni do jednego mianownika. Pomnóż licznik i mianownik ułamka na jeden i ten sam numer, który pozwoli osiągnąć.
9
Znajdź wspólny mianownik dla ułamków stopni. Do 1/3 i 3/2 to będzie 6. Pomnóż obie części pierwszej ułamki na dwa, a drugi trzy. Czyli (1*2)/(3*2) i (3*3)/(2*3). Uda się, odpowiednio, 2/6 i 9/6. W ten sposób, x i y będą znajdować się pod wspólnym korzeniem szóstego stopnia, x w drugiej, a y w dziewiątego stopnia.
logo
Article Categories:
Matematyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *