Jak wprowadzić dodatek do umowy

Często zdarza się, że po zawarciu umowy okaże się, że nie wszystkie informacje wpisana w tekst, lub błędnie podano nieprawidłowe dane w umowie. W takich przypadkach sporządza się dodatkową umowę, w której określa się ustalenia dotyczące tekstu umowy lub dodawane są nowe dane.

Jak wprowadzić dodatek do umowy

Trzeba

  • – umowa o zmianie umowy.

Instrukcja

1
Dodatek do umowy powinny zostać uzgodnione przez strony, jeśli prawo nie stanowi inaczej. Odbywa się ono w tej samej formie, czyli jeśli umowa została poświadczone notarialnie, umowa też podlega zapewnień u notariusza; jeżeli umowa podlega rejestracji państwowej – umowa też trzeba będzie zarejestrować.
2
Oprócz złóż na osobnym arkuszu, w tytule wpisz „Umowa o wprowadzeniu zmian i uzupełnień do umowy”. Określ również miejsce znalezienia, nazwa i dane stron. W treści umowy określone zmiany. Na przykład: pkt 1.2. zmienić i czytać w następujący sposób; pkt 3.2 liczyć straciło życie itp. na Pewno w końcu umowy muszą być podpisane stron i druku, a także data zawarcia dodatki.
3
W umowie określić, że jest integralną częścią umowy, obowiązuje od momentu jej podpisania i może zostać zmieniony i uzupełniony w drodze porozumienia stron.
4
Zmiana umowy na wniosek tylko jednej strony jest możliwe tylko na drodze sądowej. Ale do tego muszą być racjonalnie przewidziane przez prawo. Na przykład, istotne naruszenie umowy z kontrahentem (p. 2 art. 450 kodeksu CYWILNEGO federacji ROSYJSKIEJ). Przy tym istotne uznaje się naruszenie, które pociąga za sobą szkody dla strony umowy, że w znacznym stopniu traci to, na co miała prawo liczyć.
Należy zwrócić uwagę
Strony mogą uzgodnić i określić w treści umowy, że wprowadzanie zmian odbywać się będzie poprzez dzielenie się dokumentami i wyeliminować konieczność notarialnego.

Porada
Szczególną uwagę należy zwrócić na to, kto podpisuje dodatkowe porozumienie do umowy. Instrukcja swojego kontrahenta może zmienić, dlatego przed podpisaniem przeczytać dokumenty założycielskie strony, z którym podpisujecie dodatku do umowy. Jeśli porozumienie zostanie podpisane przez nieupoważnioną osobę, to jej postanowienia będą nieważne.

logo
Article Categories:
Sporządzenie dokumentów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *