Jak usunąć historię w Explorer

W czasopiśmie wizyt przeglądarki Internet Explorer wyświetla wszystkie informacje o otwieranych przez ciebie stronach internetowych. Dane dostępne są za pewien okres czasu – od kilku dni, tygodni i miesięcy. Aby wyczyścić historię lub usunąć go całkowicie, należy użyć następującego algorytmu.

Jak usunąć historię w Explorer

Instrukcja

1
Otwórz okno programu-przeglądarki Internet Explorer. W oknie, które się pojawi, w górnym wierszu polecenia znajdź opcję „Widok”. Kliknij na nim lewym przyciskiem myszy. Wybierz opcję „Magazyn”. Powinno pojawić się okno z zakładkami „Ulubione”, „źródła”, „Dziennik”.
2
Przejdź na kartę „Dziennik”. Przed tobą otworzy się lista odwiedzonych zasobów. Te strony są pogrupowane według czasu, kiedy je otworzył, i będą się nazywać, na przykład: „Dziś”, „Wtorek”, „Poniedziałek”, „W zeszłym tygodniu”, „W zeszłym miesiącu”, itp. Klikając lewym przyciskiem myszy na jednej z takich grup, można rozwinąć listę odwiedzanych stron za jakiś konkretny dzień tygodnia.
3
Jeśli chcesz usunąć tylko niektóre wpisy z dziennika odwiedzin, wystarczy kliknąć na nich prawym przyciskiem myszy i w wyświetlonym menu kontekstowym wybrać „Usuń”. Program zapyta u was, czy na pewno chcesz usunąć ten wpis i zaproponuje dwa warianty odpowiedzi: „Tak” i „Nie”. Klikając w odpowiedzi: „Tak”, można usunąć rekordu lub grupy rekordów z księgi odwiedzin programy-przeglądarki Internet Explorer.
4
Aby całkowicie usunąć historię przeglądania w programie Internet Explorer, wejdź w „Narzędzia” w wierszu polecenia przeglądarki. Obok pojawi się zakładka, wybierz opcję „Usuń historię przeglądania”. Na ekranie pojawi się okno dialogowe z monitem o wybranie aby usunąć różne dane. Zaznacz pole wyboru opcji „Magazyn” i kliknij przycisk „Usuń”. Po wszystkie informacje będące wcześniej w otwartym czasopiśmie wizyt, zniknie.
5
Dostosuj długość przechowywania danych w dzienniku internetowe w programie Internet Explorer. W tym celu przejdź do menu „Narzędzia” i wybierz „opcje internetowe”. W zakładce „Ogólne”, przejdź do sekcji „Historia przeglądania” i kliknij przycisk „Ustawienia”. Ustaw ręcznie okres, w ciągu którego należy przechowywać historię odwiedzanych stron.
Należy zwrócić uwagę
Usuwając zawartość dziennika programu, to doznamy program-przeglądarka możliwości automatycznie tworzyć na ich podstawie wpisywane adresy stron internetowych, ponieważ te dane Internet Explorer pobiera z historii przeglądania.

logo
Article Categories:
Zarządzanie stronami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *