Jak usunąć otwarte strony

Architektura internetu obejmuje w swojej strukturze tzw. „strony” z różnych informacji, na które każdego dnia odwiedzają miliony użytkowników sieci. Istnieje wiele sposobów, aby usunąć te strony, jeśli już ich nie potrzebujesz.

Jak usunąć otwarte strony

Instrukcja

1
Zamknij wszystkie otwarte strony internetowe w przeglądarce tak samo, jak zamkniesz okno innego programu – klikając w prawym górnym rogu czerwony przycisk w kształcie kwadratu z krzyżykiem. Więc zamknij wszystkie otwarte dostęp do internetu-karta. W niektórych przeglądarkach, na przykład, w przeglądarce Mozilla Firefox, przed tobą pojawi się pytanie, czy chcesz zamknąć wszystkie lub tylko bieżącą (bieżącej) stronę.
2
Jeśli masz otwartych kilka stron internetowych, a chcesz zamknąć można tylko jedną z nich, należy zwrócić uwagę na małą ikonę w postaci krzyżyka, znajduje się na górze po prawej stronie to właśnie na tej karcie. Klikając na niego lewym przyciskiem myszy, od razu zamknąć tę stronę. Inne przy tym będą dostępne do oglądania.
3
Wykonać zamknięcie strony w internecie za pomocą menu kontekstowego. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zakładce na górze strony i wybierz opcję „Zamknij”. Można również zamknąć wszystkie strony, wywołując menu kontekstowe na któreś z nich i wybierając opcję „Zamknij wszystkie”.
4
Jeśli strona lub kilka stron „zawieszony”, i nie można ich zamknąć, spróbuj zaktualizować jedną lub wszystkie zakładki, klikając odpowiednią ikonę na pasku narzędzi przeglądarki (dwie strzałki), lub korzystając z opcji menu kontekstowego „Odśwież”.
5
W przypadku, gdy otwarte strony nie są aktualizowane i nie są zamykane, należy jednocześnie nacisnąć kombinację klawiszy: Ctrl, Alt, Del. Na ekranie pojawi się menedżer zadań. Przejdź w jego oknie na zakładkę „Aplikacje”, przejdź do działającego programu-przeglądarki, a następnie kliknij przycisk na dole okna „zakończ zadanie”. W ten sposób usuniesz otwarte strony internetowe ze swojego ekranu monitora.
6
Aby usunąć adresy otwieranych stron z historii w przeglądarce, należy użyć następującego algorytmu. Przejdź do „Narzędzia” – opcję znajdującą się w wierszu polecenia przeglądarki. Wybierz opcję „Usuń historię przeglądania”. W wyświetlonym oknie dialogowym, oferującym wybrać różne dane do usunięcia, należy zaznaczyć opcję „Magazyn”, a następnie naciśnij przycisk „Usuń”. Wszystkie informacje, która znajdowała się czasopiśmie wizyt, zniknie.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.