Jak sporządzić równość

Już od pierwszej klasy dzieci uczą się na lekcjach matematyki pojęcia, takie jak równość, znaki „więcej” i „mniej”. Z biegiem lat, zadania stają się coraz trudniejsze, ale wymagania sporządzić równość występuje w nich dość często, ponieważ znak „równa się” – podstawa wszelkich przekształceń w matematyce.

Jak sporządzić równość

Instrukcja

1
Jeśli dana zadanie, w którym jest pewien warunek, określająca relacje dwóch nieznanych wartości, zrób równość na jego podstawie. Najpierw należy oznaczyć jedną z nieznanych za x, a następnie włącz działanie określone warunki. Приравняйте otrzymane wyrażenia. Po tym jak zdecydujesz się równanie, nie zapomnij, aby przeprowadzić kontrolę, po wprowadzeniu wartości w warunki zadania. Na przykład, trzeba znaleźć liczbę spuszczanie u Petit, wiedząc, że u niego na dwie śliwki więcej, niż Vani, a w sumie u nich 8 śliwek. Naleŝy oznaczyć przez x ilość śliwek u Vani, u Petit przy tym będzie (x+2). Łączna ilość śliwek x+(x+2), приравняйте ich do określonych w warunku 8 сливам, a następnie rozwiąż równanie.
2
Jeśli zadanie opiera się na odniesieniu do jednej wartości do drugiej, zrób równość dwóch stosunków, czyli proporcję. Do tego porównajcie dwie wartości, o których wiadomo, że oni pasują do siebie. Podajcie tę nieznaną, którą trzeba znaleźć, za x, a także porównajcie jej to liczba, która przez analogię powinno mu pasować. W wyniku masz kwadrat z 4 liczb (jeden z nich x), należy pomnożyć przekątnej tego kwadratu i приравняйте do siebie, a następnie rozwiąż otrzymane równanie.
3
Na przykład, wiadomo, że z 1 kg suszonych jabłek wychodzi 140 gramów suszonych i musimy się dowiedzieć, ile będzie suszonych jabłek z 5 kg. Porównajcie ze sobą „1 kg – 140 gramów” (górny wiersz kwadratu), tak jak wiadomo, że są one bezpośrednio odpowiadają sobie nawzajem. Za x weź ilość suszonych jabłek z 5 kg świeżych. W ten sposób, dolna linijka twojego kwadratu „5 kg – x gramów”. Pomnóż przekątnej kwadratu i sporządź z nich jest równość: 1*x=140*5. W ten sposób, x=700 gramów.
4
Jeśli znasz przynajmniej dwa sposoby, aby znaleźć jakiś parametr w zadaniu, zrób równość z dwóch różnych wzorów. Przy tym nie musi to ustawienie będzie twoim celem, on służy tylko do przyrównywania dwóch wyrażeń. Na przykład, jeśli potrzebujesz, aby znaleźć gęstość substancji, a gdy dana jest jego masa i wymiary geometryczne, to zrobisz to w następujący sposób: znajdź objętość według wzoru V=h*a*b (wysokość x szerokość i długość), a następnie zrób jeszcze jedną formułę objętości: V=m/?. Приравняйте te dwa wyrażenia i wyraź gęstość.
logo
Kategoria:
Matematyka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.