Jak sporządzić deklarację uściśloną

Jeśli podatnik stwierdzi błędy lub niekompletność informacji w złożonej deklaracji podatkowej, która doprowadziła do błędnego obliczenia kwot podatku, to jest on zobowiązany w terminie sporządzić uściśloną deklarację. Warto przy tym wziąć pod uwagę szereg zasad, które pomogą ci uniknąć kary i kontrole w terenie.

Jak sporządzić deklarację uściśloną

Instrukcja

1
Należy użyć do sporządzenia wyrafinowane deklaracji formularz raportowania, zainstalowany którego kształt działała w tym okresie rozliczeniowym, za który należy dokonać poprawek. Zasada ta jest wskazana w ust.3 pkt 2 Porządku wypełnienia deklaracji. Dane w sprawozdaniach powinny być przedstawione w takiej samej kolejności, co w pierwotnej deklaracji.
2
Określić wskaźniki, które doprowadziły do błędnego obliczenia kwoty podatku należnego do budżetu. Zgodnie z pkt 1 art. 81 kodeksu Podatkowego federacji ROSYJSKIEJ, w przypadku, gdy błąd nie doprowadziło do zaniżenia podatku, to podatnik jest uściśloną deklaracji woli i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. Jeśli przyczyna błędu składa się w złym prowadzeniu księgowości, to poprawki są wprowadzane i w tej dokumentacji. Szczególną uwagę warto zwrócić na rachunki, faktury i książek ewidencji zakupów i sprzedaży.
3
Wypełnij deklarację, w polu „Rodzaj dokumentu” na stronie tytułowej zaznacz cyfrę „3”, która świadczy o tym, że reportaż jest wyrafinowane. Następnie zaznacz w odpowiednim polu numer kolejny korekty. Jeśli ta „уточненка” jest pierwszą, to stawia się cyfra „1”. Należy zachować ostrożność przy określaniu wskaźników. Po zakończeniu wypełniania sprawdzić kwotę podatku.
4
Zapoznać się z podstawowymi zasadami podawania wyrafinowane deklaracji, które pomogą ci uniknąć kary. Jeśli nie masz pliku poprawioną raportowanie do wykrywania błędów inspektorem podatkowym, to przedsiębiorstwo będzie przypisana wyjazdowa sprawdzanie.
5
W związku z tym należy dostarczyć deklarację przed upływem terminu płatności podatku lub złożenia sprawozdań. Zgodnie z pkt 4 art. 81 kodeksu Podatkowego federacji ROSYJSKIEJ, podatnik nie czerpie się do odpowiedzialności, jeśli zapłaci недоимку podatku i naliczone odsetki za zwłokę do dnia złożenia wyrafinowane deklaracji.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.