Jak skopiować plik rejestru

Operacje tworzenia kopii zapasowych poszczególnych kluczy lub całego rejestru systemu Microsoft Windows mogą okazać się pomocne użytkownikowi do naprawienia powstałych uszkodzeń systemu lub podczas eksportowania wymaganych parametrów konfiguracji.

Jak skopiować plik rejestru

Instrukcja

1
Wywołaj menu główne systemu Windows w celu realizacji procedury tworzenia kopii zapasowej w oddzielnym pliku rejestru i wybierz polecenie „Uruchom”.
2
Wprowadź wartość regedit w wierszu „Otwórz”.Wybierz przycisk OK, aby potwierdzić wykonanie polecenia otwarcia narzędzia „Edytor rejestru”.
3
Określ gałąź zawierającą do skopiowania klucza, a następnie wskaż żądany parametr kliknięciem lewego przycisku myszy.
4
Rozwiń menu „Plik” w górnym pasku okna aplikacji „Edytor rejestru” i wprowadź polecenie „Eksportuj”.
5
Wprowadź żądaną wartość nazwy kopii w polu wyświetlonym oknie dialogowym. Wprowadź pełną ścieżkę do miejsca przechowywania kopii zapasowej.
6
Potwierdź wykonanie polecenia kopiowania naciśnięcie przycisku OK lub jeszcze raz przejdź do menu „Start” do realizacji procedury tworzenia pełnej kopii zapasowej całego rejestru systemu Windows.
7
Wprowadź polecenie „Wszystkie programy”, a następnie rozwiń węzeł „Standardowe”.
8
Wybierz opcję „Narzędzia”, a następnie przejdź do węzła „Archiwizacja danych”.
9
Uruchom aplikację NTbacup (%SystemRoot%system32
tbackup.exe) b wejdź w „tryb Zaawansowany”.
10
Użyj karty „kopia Zapasowa” w wyświetlonym oknie dialogowym aplikacji i wybierz pozycję System State kliknięciem lewego przycisku myszy.
11
Wprowadź polecenie „Archiwum” i skorzystaj z opcji „Zaawansowane”.
12
Odznacz pole wyboru „Automatycznie archiwizować chronione pliki systemu operacyjnego wraz ze stanem systemu do tworzenia zapasowej rejestru i przejdź na zakładkę „Typ archiwum”.
13
Zastosuj pole wyboru „Normalny” i potwierdzić wykonanie polecenia tworzenia kopii zapasowej rejestru systemu Windows, klikając przycisk „Archiwizuj”.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.