Jak skonfigurować komputer i przewodowy dostęp do internetu

Często po ponownej instalacji systemu operacyjnego na komputerze lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian należy ponownie wykonać podłączenia do sieci internet. Można to zrobić samodzielnie.

Jak skonfigurować komputer i przewodowy dostęp do internetu

Instrukcja

1
Na pulpicie komputera kliknij „Start” i wybierz „Panel sterowania”. W otwartym oknie kliknij „Sieć i internet”.
2
W oknie, które się pojawi kliknij „Centrum sieci i udostępniania”.
3
System wyświetli menu „Zmiana ustawień sieciowych”. Wybierz pierwszą – „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”.
4
Wybierz opcję połączenia „Połącz z miejscem pracy” i kliknij przycisk „Dalej”.
5
W nowym oknie wybierz „Użyj mojego połączenia Internetowego (VPN)”. Kliknij „Dalej”.
6
Pojawi się monit o wprowadzenie adresu Internetowego dla połączenia. W polu „adres internetowy” należy podać „sieci vpn.internet.***.pl”, gdzie „***” – to nazwa twojego dostawcy. Na przykład, „vpn.internet.beeline.ru”. Dokładny adres można uzyskać u administratora sieci. W wierszu „Nazwa miejsca docelowego” należy podać nazwę sieci VPN połączenia. Poniżej zaznacz opcję „Nie łączyć się teraz, tylko wykonać instalację do podłączenia w przyszłości” i kliknij „Dalej”.
7
W wyświetlonym oknie wprowadź dane Użytkownika (login) i hasło dostępu do internetu. Kliknij na przycisk „Utwórz” i w wyświetlonym oknie kliknij na „Zamknij”.
8
W oknie Centrum sieci i udostępniania” kliknij „Zmień ustawienia karty sieciowej” po lewej stronie. W otwartym oknie zlokalizuj ikonę VPN-połączenie i kliknij na nią prawym przyciskiem myszy. Następnie w menu podręcznym kliknij „Właściwości” i zaznacz odpowiednie pozycje w karcie „Ogólne”, „Ustawienia”, „Bezpieczeństwo” i „Sieć”. Kliknij „Ok”.
9
Kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę urządzenia VPN. W wyświetlonym oknie wprowadź Użytkownika i hasło w celu nawiązania połączenia. Zaznacz opcję „Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło”. Kliknij na przycisk „Połącz”.
10
Po nawiązaniu połączenia system wyświetli okno, w którym należy wybrać typ sieci. Wprowadź „Publiczna sieć”. Połączenie zostało pomyślnie zakończone.
logo
Kategoria:
Połączenie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.