Jak przywrócić zawartość koszyka

Usunięte pliki w systemie Windows nie są niszczone natychmiast, a są umieszczane w specjalnym folderze o nazwie „Kosz”. Odzyskiwanie przypadkowo usuniętych plików może być wykonane jak zwykłymi środkami systemu, jak i za pomocą specjalistycznych programów innych firm.

Jak przywrócić zawartość koszyka

Instrukcja

1
Otwórz skrót elementu pulpitu „Koszyk” podwójnym kliknięciem myszy do odzyskiwania przypadkowo usuniętych plików i wybierz który chcesz przywrócić plik. Otwórz menu kontekstowe wybranego elementu kliknięciem prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Przywróć”. Innym sposobem wykonywania tej samej operacji może być użycie specjalnego przycisku „Przywróć obiekt” w górnej serwisowej panelu okna aplikacji.
2
Należy zwrócić uwagę na to, że przywracane obiekt będzie помешен w tym samym folderze i katalog, z którego został usunięty. Skorzystaj inny sposób przywrócenia zawartości kosza, oferowanej przez SYSTEM Windows. Aby to zrobić, należy wywołać główne menu systemowe, klikając przycisk „Start”? i wprowadź wartość „przywracanie systemu” w pole tekstowe paska wyszukiwania. Potwierdź wykonanie skanowania, klikając przycisk „Znajdź” i autoryzuj realizacja procedury, wpisując swoje hasło administratora w polu otwartego okna żądania systemu.
3
Powtórz to samo działanie w dodatkowym potwierdzeniu tego samego okna i wykonać wszystkie zalecenia narzędzia „Kreator przywracania” do wyboru i korzystania z punktów przywracania systemu. Pamiętaj, że po zastosowaniu polecenia Opróżnij kosz” przywracanie plików staje się niemożliwe bez użycia specjalnych programów.
4
Pobierz i zainstaluj na komputerze specjalistyczne narzędzia Recover My Files, przeznaczony do odzyskiwania ponad trzysta rodzajów formatów plików, które zostały przypadkowo usunięte z komputera lub sformatowanych z jakiegoś powodu. Cechą tego programu jest opcja odzyskiwania plików usuniętych przez wirusy lub złośliwe aplikacje. Program jest bardzo intuicyjny i nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Może jak przywracanie plików na lokalnym dysku twardym, jak i zawartość kosza na nośnikach wymiennych.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.