Jak podłączyć MMS na „Tele 2”

Ustawienia MMS dla abonentów operatora Tele2, zgodnie z ogólnymi zasadami, choć mają swoje własne cechy. Procedura konfiguracji może być wykonana przez użytkownika zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym.

Jak podłączyć MMS na

Instrukcja

1
Upewnij się, że urządzenie mobilne obsługuje technologii MMS i GPRS. Wpisz krótki nr 679 w celu uzyskania wielu wiadomości SMS, zawierających szczegółowe instrukcje stosowania ustawień, które będą odbierane w trybie automatycznym. Zapisz te ustawienia, a następnie wykonaj otrzymane zalecenia. Wyłącz telefon i włącz je ponownie, aby zastosować wprowadzone zmiany.
2
Należy zwrócić uwagę na to, że usługa MMS w sieci Tele2 jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich użytkowników.
3
Rozwiń menu główne urządzenia dla ustawienia MMS w trybie ręcznym i kliknij w opcję „Usługi”. Rozwiń węzeł „Profile” i wprowadź polecenie GPRS.
4
Użyj już istniejący lub utwórz nowy profil. Wydrukuj Tele2 MMS w polu „Nazwa profilu”, a następnie wprowadź wartość mms.Tele2.ru w wierszu APN. Wybierz opcję „Nie używany” w polu „Login” i „Hasło”.
5
Wróć do głównego menu telefonu i wybierz opcję „Wiadomości”. Rozwiń link MMS i wybierz sekcję „Przeznaczenie”. Rozwiń węzeł „Edytuj profil” i wprowadź dowolny znak.
6
Wprowadź wartość Tele2MMS w wierszu „Nazwa profilu” i wydrukuj http://mmsc.Tele2.ru w polu „strona główna”. Wskaż wcześniej utworzony profil Tele2MMS w wierszu „Nazwa profilu” i wprowadź HTTP w polu „Typ połączenia”. Użyj значение193.012.040.065 w polu „Adres url” i wpisz 8080 w polu „Port”. (W razie potrzeby ostatnich wartości mogą ulec zmianie na 9201 – dla „Port” i 000.000.000.000 – dla „Adres” w zależności od modelu urządzenia).
7
Jeszcze raz wprowadź opcję „Nie używany” w punktach „Nazwa użytkownika” i „Hasło”, a następnie ponownie uruchom urządzenie mobilne, aby zastosować wprowadzone zmiany.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.