Jak obliczyć wartość oczekiwaną

Wartość oczekiwana w teorii prawdopodobieństwa – średnia wartość losowa, która jest rozkładem jej prawdopodobieństwa. Faktycznie obliczanie wartości oczekiwanej wielkości lub zdarzenia – to prognoza występowania w pewnym вероятностном przestrzeni.

Jak obliczyć wartość oczekiwaną

Instrukcja

1
Wartość oczekiwana losowa – jedna z najważniejszych jej cech w teorii prawdopodobieństwa. To pojęcie wiąże się z rozkładem prawdopodobieństwa wartości i jest jej średnim oczekiwanym wartością, obliczanym według wzoru:M = ?xdF(x), gdzie F(x) – funkcja rozkładu losowa, czyli funkcja, której wartość w punkcie x jest prawdopodobieństwem; x należy do wielu wartości X losowa.
2
Powyższa formuła nosi nazwę całki Лебега-Стилтьеса i opiera się na metodzie podziału zakresu wartości zintegrowanej funkcji na interwały. Następnie obliczana jest integralną kwota.
3
Wartość oczekiwana dyskretna wielkości wprost wynika z całki Лебега-Стильтьеса:M = ?x_i*p_i na przedziale i od 1 do ?, gdzie x_i – wartość dyskretna wielkości, p_i – elementy wielu jej prawdopodobieństwa w tych punktach. Przy tym ?p_i = 1 I od 1 do ?.
4
Wartość oczekiwana całkowitej wartości może być wyświetlony przez wytwarzającego funkcji sekwencji. Oczywiście, że целочисленная wartość jest szczególnym przypadkiem dyskretna i ma następujący rozkład prawdopodobieństwa:?p_i = 1 z I od 0 do ? gdzie p_i = P (x_i) – rozkład prawdopodobieństwa.
5
Aby obliczyć wartość oczekiwaną, należy odróżniać P przy wartości x, równej 1:P'(1) = ?k*p_k dla k od 1 do ?.
6
Która funkcja jest poważną szeregu, zbieżność którego określa wartość oczekiwana. W przypadku rozbieżności szeregu wartość oczekiwana jest równa nieskończoności ?.
7
Dla ułatwienia obliczeń wo podjęte niektóre jego podstawowe właściwości:- wartość oczekiwana liczby jest sama ta liczba (stała);- liniowość: M(a*x + b*y) = a*M(x) + b*M(y);- jeśli x ? y i M(y) – wartość końcowa, to wartość oczekiwana x też będzie ostatecznym wielkości, przy czym M(x) ? M(y);- dla x = y M(x) = M(y);- wartość oczekiwana iloczynu dwóch wielkości jest równa iloczynowi ich matematycznych oczekiwania: M(x*y) = M(x)*M(y).
Należy zwrócić uwagę
Obliczanie wartości oczekiwanej jest szeroko stosowana w grach hazardowych, w szczególności w pokerze. Jest ona równa średniej korzyść tego lub innego rozwiązania gracza, a sukces tkwi w wyborze kroków tylko z pozytywnym jego wartością.

logo
Kategoria:
Matematyka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.