Jak napisać umowę kupna-sprzedaży

W trakcie działalności spółki niektórzy szefowie sporządza umowy kupna-sprzedaży. Takie dokumenty prawne powinny być sporządzane w formie pisemnej. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo zrealizować zamówienie, tak jak to on reguluje stosunki między kontrahentami.

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży

Instrukcja

1
Należy wykupić umowę w podwójnym egzemplarzu. Jeden dokument pozostaje u sprzedawcy, z drugiej – u kupującego.
2
Określ przedmiot umowy, czyli to, co jest przekazywane od jednej osoby do innej. Przed sporządzeniem dokumentu skonsultować wszystkie warunki z drugą stroną.
3
Zacznij sporządzenie umowy kupna-sprzedaży z podaniem numerów i datę sporządzenia. Główny tekst powinien zaczynać się od danych stron, czyli podać nazwę organizacji, a także osoby świadczące na ich. Na przykład „SP. z o. o. „Wschód”, w osobie dyrektora Kowalskiego Iwana Iwanowicza, działającego na podstawie Statutu organizacji…”.
4
Następnie wprowadź przedmiot umowy. W tym punkcie określa zakres, ilość i jakość. Omawiamy warunki przekazywania majątku na własność.
5
Sprawdź w dokumencie prawnym cenę towaru. Napisz, że włącza się w niej, na przykład, pakowanie, dostawa, montaż itp.
6
Dalej zrób punkt o prawach i obowiązkach stron. Tutaj wprowadź terminy płatności i dostawy towaru, sposób obliczania (gotówką lub przelewem). Również w tym punkcie możesz określić warunki rozładunku i załadunku produktów, działania w przypadku nieodpowiedniej jakości, design dokumentów towarzyszących i inne warunki.
7
Również i zapisz w umowie okres gwarancji towaru, sposób wysyłki i działania w przypadku siły wyższej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne).
8
W umowie należy włączyć opcję o kolejności rozwiązywania sporów i terminie dokumentu. Termin może być określony datą (np. do 01 stycznia 2012 roku), jak i przerwą (np. umowa zostaje zawarta na jeden rok). Możesz też dodaj warunek o przedłużenie dokumentu (automatyczne odnowienie).
9
W końcu wprowadź prawne dane stron, zostaw miejsce pod druku organizacji i podpisy kierowników.
logo
Article Categories:
Sporządzenie dokumentów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *