Jak liczyć służbę w armii

Wielu ludzi ma w swojej biografii taki element, jak służba w szeregach Armii Rosyjskiej. Niektórzy przechodzili ją w ciągu dwóch lat, trochę w ciągu roku. W każdym razie, ten okres życia musi być wzięty pod. Obywateli, którzy byli na służbie, często interesują się pytania o to, jak liczyć służbę w armii i w jaki sposób uwzględnić ją przy obliczaniu ogólnego i stażu pracy.

Jak liczyć służbę w armii

Instrukcja

1
Zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą Federalną nr 76-FZ z 27.05.1998 r. „O statusie żołnierzy”, ta kategoria obywateli realizuje swoje konstytucyjne prawo do pracy poprzez służby wojskowej. Czas przebywania w szeregach Armii Rosyjskiej, określoną w wojskowym bilecie, liczy się ogólny staż pracy i jest uwzględniana przy obliczaniu nieprzerwanego stażu pracy, który jest niezbędne do przyznania świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy.
2
Staż pracy byłego wojskowego będzie uważany za nieprzerwany, gdy po służbie w armii podjął pracę nie później niż 1 rok po terminie określonym w wojskowym bilecie jako termin zakończenia usługi. Ważne jest, aby służba w armii została prawidłowo wykazana w pracy książkę – głównie dokumencie, na podstawie którego jest zawodowego i ciągłego staż.
3
Jeśli obywatel po raz pierwszy podejmuje pracę tylko po służbie w armii, jego świadectwo pracy przez pracodawcę musi być sporządzone nie później niż tydzień od dnia odbioru pracy. W niej na pewno muszą być wprowadzone zapisy o terminie odbycia służby wojskowej i wymienione dokumenty, na podstawie których wprowadzono te wpisy.
4
Jeśli obywatel wraca na miejsce pracy, które zostawił w odniesieniu do służby w armii, to zgodnie z pkt 21a rozporządzenia Rządu federacji ROSYJSKIEJ z dnia 16.04.2003 r. nr 225 „O pracy książkach”, wpis do pracowników książki powinien dokonać pracownik działu kadr tego przedsiębiorstwa. Wpis jest dokonywany na podstawie wojskowej biletu lub innych podobnych dokumentów: zaświadczenia z dowództwa jednostki wojskowej o demobilizacji lub, dla najwyższej poleceń personelu, dowodu tożsamości oficera.
5
Służba w wojsku na podstawie umowy uwzględnia się w ogólny staż pracy, a także do okresów służby i pracy w zawodzie. W tym przypadku jeden dzień na służbie jest równa jeden dzień pracy. Jeśli obywatel służył w armii na wezwanie, w tym zgodnie z Dekretem Prezydenta federacji ROSYJSKIEJ, to jeden dzień z usługi jest równoznaczne z dwóch dni w pracy.
6
Obywatele, które odbyły służbę w wojskowych stanowiskach związanych ze zwiększonym ryzykiem dla zdrowia i zagrożenie dla życia, jest to czas liczony w specjalny staż pracy. On jest brane pod uwagę przy ustalaniu emerytury lub renty za przepracowane lata, jak staż, związane ze szczególnymi warunkami pracy. Jedynym warunkiem w tym przypadku jest to, aby określona w wojskowym bilecie wojskowe stanowisko została włączona w odpowiednim wykazie, zatwierdzony przez Rząd federacji ROSYJSKIEJ.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.