Jak złożyć wojskowy bilet

Wojskowy bilet – jest to podstawowy dokument osobistego zapisów, tożsamości i praw żołnierzy. Określa on stosunek obywateli, znajdujących się w magazynie, do spełnienia obowiązku służby wojskowej. Ważność dokumentu zależy od poprawności i terminowości jego złożenia.

Jak złożyć wojskowy bilet

Trzeba

  • — paszport lub akt urodzenia
  • — zaświadczenia o stanie cywilnym
  • — dyplom o edukacji
  • — zdjęcia (3?4)
  • — zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Instrukcja

1
Obywatel, który osiągnął wieku poborowym (18-27 lat), który otrzymał wezwanie z urzędu wojskową, powinien przybyć na призывную komisji. Przy sobie musi mieć paszport albo świadectwo urodzenia, zaświadczenia o stanie cywilnym, z miejsca pracy lub nauki, dyplom o edukacji i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, a także szereg innych dokumentów. Po rozpatrzeniu przedstawionego pakiet dokumentów, członkowie komisji przyjąć jedno z rozwiązań: albo zwalniają człowieka od służby wojskowej, albo dają mu odroczenie lub powoływani do wojska. W tym ostatnim przypadku wojskowy bilet będzie wystawiony na rozbieralnych pkt przed wysłaniem do miejsca usługi.
2
W przypadku uznania chłopcy nie budzącym wezwaniem w szeregi sił zbrojnych Rosji lub po osiągnięciu przez niego wieku 27 lat, призывная komisja zapisuje się go do rezerwy, wojskowy bilet wydawany jest po okazaniu wyciągu z protokołu jej posiedzenia.
3
Jak złożyć wojskowy bilet obywatelowi, który do 27 lat nie był w повесткам w komisji poborowej W tym przypadku napisz na imię wojskowego komisarza wniosek z prośbą o wydanie wojskowy bilet i dołącz do nawrócenia dwie matowe zdjęcia bez kuchennego; paszport, dyplom o edukacji i, jeśli istnieje, prawo jazdy, a także kopii tych dokumentów. Lepiej napisać oświadczenie w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich, wraz z powyższymi kopiami, przekazać do kancelarii urzędu wojskową, a drugi, z adnotacją o odbiorze (data odbioru i dane dyżurnego pracownika), zostawić sobie. Jeśli dokumenty w wojsku nie przyjęli, należy wysłać je listem poleconym.
4
Jak złożyć nowy wojskowy bilet w zamian utraconego W tym przypadku należy skontaktować się komisariat wojskowy w miejscu zamieszkania i napisz wniosek o przywrócenie straty. Do wniosku należy dołączyć dokumenty niezbędne do wystawienia biletu: paszport, zdjęcia (3×4), zaświadczenie potwierdzające obchodzenie się na policję w tej sprawie, a także, jeśli jest zwolnienie od służby, badania lekarskie. W tym przypadku trzeba być przygotowanym na to, że za utratę wojskowego biletu ci wyniosą kary w postaci upomnienia lub grzywny w wysokości od 500 do tysiąca rubli (to zależy od tego, w jakich okolicznościach został on utracony, i jak szybko zwrócili się z wnioskiem o jego przywrócenie).
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.