Jak być na wariackich papierach w pracy

Gdy pracownik pracuje na dwóch stanowiskach w jednym i tym samym przedsiębiorstwie lub w różnych organizacjach – to się nazywa совместительством. Zazwyczaj dokonuje się poprzez zawarcie umowy o pracę. Jeśli pracownik chce wprowadzić zapis o więcej pracy w pracy książkę, to procedura będzie zależeć od tego, w jaki совместителем jest specjalista: wewnętrznym lub zewnętrznym.

Jak być na wariackich papierach w pracy

Trzeba

  • – dokumenty pracownika;
  • – prawo pracy;
  • – formularze odpowiednich dokumentów;
  • – dokumenty przedsiębiorstwa;
  • – pieczęć organizacji;
  • – potwierdzający fakt pracy na pół etatu dokument.

Instrukcja

1
Chęć o wprowadzeniu zapisu o совместительстве w pracy książkę pracownikowi należy wyrazić w formie oświadczenia. Powinno ono być skierowane do wyłącznego postępowania egzekucyjnego organ głównego miejsca pracy (w przypadku zewnętrznego совместительства). Do podpisanej przez pracownika wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający. Tak może być zaświadczenie na papierze firmowym dodatkowego miejsca pracy, wypis lub kopia rozkazu, poświadczone w odpowiedni sposób. Jednego z wymienionych dokumentów będzie na tyle. Będzie on stanowić podstawę do dokonania wpisów w pracy książkę specjalisty.
2
Kiedy dyrektor rozpatruje i завизирует oświadczenie, trzeba mu wydać rozkaz do czynnej służby. Dokument jest wewnętrznym i składa się w dowolnej formie. W części wykonawczej rozkazu wyłącznego postępowania egzekucyjnego organ należy zrzucić odpowiedzialność na kadrowych pracowników, którzy muszą dokonać wpisu do pracowników książki specjalisty-совместителя.
3
Na podstawie przedstawionych przez pracownika dokumentów i rozkazu dyrektora w pracy książkę pracownika umieścić numer kolejny rekordu po wpisy o pracy. Wprowadź datę, od której przyjęty specjalista, stanowisko, nazwa firmy, działu, gdzie on pracuje na pół etatu.
4
W przypadku wewnętrznego совместительства wszystko jest o wiele łatwiejsze. Pracownikowi trzeba tylko napisać podanie z prośbą o dokonaniu wpisu do pracowników książki o dodatkowe stanowiska. Dyrektor musi potwierdzać dokument. Należy pamiętać, że pracodawca nie może odmówić pracownikowi w góry prośbę.
5
Kierownika należy sporządzić rozkaz na podstawowej działalności, a na podstawie nakazu pracy совместителя кадровому funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu za prowadzenie pracowniczych książek, zrobić odpowiedni wpis. Przy czym koniecznie trzeba wprowadzać wzmiankę o tym, że stanowisko jest совместительством.
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *