Jak zrobić bazę danych w programie access

Program MS Access jest bardzo łatwy w obsłudze, gdyż posiada prosty interfejs użytkownika. Istnieje również możliwość nie tylko do przechowywania ważnych informacji, ale i przetwarzania danych, w tym tworzenie formularzy, raportów, różnych wykresów.

Jak zrobić bazę danych w programie access

Trzeba

  • – komputer;
  • – program MS Access.

Instrukcja

1
Uruchom program Access, a w menu w zakładce „Plik” i kliknij na „Utwórz”. Następnie wybierz opcję „Bazy danych”, a następnie naciśnij przycisk OK. Pojawi się okno, w którym trzeba będzie podać nazwę bazy danych lub godzić się z zaoferowanego db1, a także trzeba będzie wybrać miejsce przechowywania bazy.
2
Po utworzeniu bazy pojawi się okno z funkcjami do dalszej pracy. Po lewej stronie znajduje się kolumna z listą partycji. Polecenie „Tabeli” musi być zaznaczony jako domyślny. Na prawo od kolumny znajduje się lista opcji do tworzenia tabel bazy: „Tworzenie tabeli w widoku projektu”, „Tworzenie tabeli za pomocą kreatora”, „Tworzenie tabeli przez wprowadzanie danych”.
3
Kliknij na „Utwórz tabelę w widoku projektu, aby utworzyć nową tabelę w bazie danych. Na ekranie pojawi się nowe okno z siatką w jego górnej części, aby wprowadzić ustawienia tabeli: pola typ pola i opis. W dolnej części okna pojawiają się właściwości każdego nowego pola.
4
Utwórz tabelę z czterema polami:
1. Kod. Typ pola – liczbowy.
2. Nazwisko. Typ pola tekstowego.
3. Domeny. Typ pola tekstowego
4. Telefon. Typ pola tekstowego.
Zaznacz pierwsze pole i klikając prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie „pola Kluczowego”. Zamknij i zapisz utworzoną tabelę pod wygodnym dla ciebie nazwie, na przykład „Agent”. Otwórz utworzoną tabelę i wpisz dane dwóch agentów.
5
Utwórz jeszcze jedną tabelę z trzema polami:
1. Stanowisko. Typ pola tekstowego.
2. Płace. Typ pola – gotówka.
Zamknij i zapisz utworzoną tabelę pod nazwą, na przykład „Pracownik”. Otwórz utworzoną tabelę i wpisz dane dla dwóch pracowników.
6
Kliknij na zakładkę „Wnioski”, a następnie „Utwórz kwerendę w widoku projektu”. Otworzy się okno z listą utworzonych w programie tabel. Wybierz obie już utworzone tabele. W dolnej części siatki projektu kwerendy w pierwszej kolumnie wybierz pole „Pracownik.Nazwisko”, a w drugiej kolumnie – „Organizacja.Stanowisko”. Zamknij i zapisz formularz „Stanowisko”. Jeśli otworzysz ten wniosek, to widać tylko dwie kolumny „Nazwisko” i „Stanowisko”. Tutaj będzie wyświetlane tylko potrzebne informacje, jakie stanowisko zajmuje konkretny pracownik.
7
Dla ułatwienia wypełniania bazy danych kliknij na zakładkę „Forma”, a następnie „Utwórz formularz za pomocą kreatora”. W otwartym oknie wybierz tabelę „Agent”, a następnie z okna „Dostępne pola”, za pomocą przycisku ze strzałką, przesuń w okno „Wybrane pola” pola „Imię”, „Nazwisko”, „Telefon”. Kliknij przycisk „Dalej” i wybierz wygodny format formy, na przykład, „Taśmy”. Kliknij przycisk „Dalej” i wybierz żądany styl, na przykład, „Standardowy”. Kliknij przycisk „Dalej” i nadaj kształt „Agent”. Kliknij przycisk „Gotowe”. Pojawi się formularz z dwoma polami, w których już mamy informacje o dwóch agentach. Poniżej znajduje się puste pole, w które można wprowadzić informacje na temat trzeciej konsoli i tak dalej.
8
W oknie bazy danych wybierz „Raporty” i kliknij na zakładkę „Tworzenie raportu za pomocą kreatora”. W otwartym oknie wybierz zapytanie „Stanowisko”. Z lewego okna przenieś do prawego pola „Nazwisko” i „Stanowisko”, kliknij przycisk „Dalej”, a następnie kliknij przycisk „Zakończ”. Na ekranie pojawi się formularz raportu z informacji z wybranego wniosku. Funkcja raportu daje możliwość, aby wybrać odpowiednie informacje z bazy danych w celu ułatwienia percepcji. Raporty można drukować.
9
Makra pozwalają zautomatyzować działania nad obiektami bazy danych. Kliknij na zakładkę „Makra”, a następnie na przycisk „Utwórz”. Otworzy się okno konstruktora. Z rozwijanej listy wybierz makro „ОткрытьЗапрос”, a następnie wybierz nazwę kwerendy „Stanowisko”. Zamknij okno i zapisz utworzony makro. Kliknij dwukrotnie na utworzony makro i pojawi się zapytanie „Stanowisko pracownika”.
logo
Article Categories:
Oprogramowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *