Jak zrobić analiza ABC

Istotą metody analizy ABC polega na prowadzeniu klasyfikacji wszystkich zasobów firmy według stopnia ważności dla firmy. U podstaw metody leży zasada Pareto, przy czym do analizy ABC jest interpretowane w następujący sposób: „wykorzystanie 20% zasobów pozwala na 80% kontroli systemu”. Pozycji systemu rankingu najczęściej na 3, co najmniej na 4-6 grup. Najbardziej cenne zasoby określają w grupie A, pośrednie – do grupy B, a najmniej wartościowe – do grupy C.

Jak zrobić analiza ABC

Instrukcja

1
Przede wszystkim należy określić cel analizy. Zazwyczaj analiza ABC spędzają w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów firmy, czy jest to baza klientów, asortyment lub dostawcy.
2
Po wybraniu celu wyznaczonym konkretne działania na podstawie wyników analizy: to, że firma planuje zrobić z uzyskanych tą metodą wyników.
3
Po tym wybierz obiekt do analizy, a także opcja – znak, w którym masz zamiar ten obiekt analizować. Typowy obiekt analizy ABC – znaki grupy. Parametrem do jego pomiaru i opisu będą służyć sprzedaży, obroty, dochody, a także niektóre inne kryteria.
4
Zrób listę analizowanych obiektów z podaniem wartości jego parametru. Następnie posortuj obiekty te malejąco wartości parametru.
5
Oblicz część parametru każdego obiektu od łącznej ich sumy. Tutaj wygodne w użyciu, część z skumulowanej liczbie – jest obliczana poprzez dodanie kolejnej opcji do kwoty poprzednich.
6
Wskaż wśród obiektów grupy A, B i C. Do grupy A wejdą obiekty posiadające sumę udziałów w 80%, w grupie B – 15%, a w grupie Z – 5%.
7
Zrób to samo z wszystkimi parametrami, którymi można scharakteryzować obiekt. W wyniku przeprowadzenia analizy ABC są bardzo wymowne dane, pokazujące, jakie zasoby dają firmie największe korzyści.
Należy zwrócić uwagę
Oprócz opisanej empirycznej metody podziału grup, istnieje również metoda kwoty. Różnica w tym, że prywatna udział każdego obiektu składa się z łącznym udziałem grupy, więc wartość kwoty waha się od 0 do 200%. Przy tym do grupy do grupy, A wejdą obiekty, z sumą udziałów w 100%, w grupie B – 45%, a w grupie Z – pozostałe obiekty.

Porada
Każdy obiekt jest dogodnie analizować w jednym pliku arkusza kalkulacyjnego. Przy tym każda karta będzie pokazywać ranking obiektów w dowolnej pozycji.

logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.