Jak zbudować wykres liniowy

Wykres liniowy jest polilinię, pozwalającą pokazać i porównać dane wskaźników. Nie mylić liniowy wykres z wykresem funkcji liniowej, ponieważ ich budowa i zastosowanie znacznie różni się.

Jak zbudować wykres liniowy

Trzeba

  • – dane wskaźników;
  • – papier i ołówek;
  • – komputer i program Excel.

Instrukcja

1
Aby zbudować wykres liniowy, narysuj układ współrzędnych płaszczyzny, wprowadź nazwy osi i jednostki miary. Na osi x zaznacz połowy odstępach czasu, można spędzić pionowe leni dla jasności obrazu. Najczęściej jako okresów występują okresy czasu – miesiąc, kwartał, rok.
2
Znajdź na osi rzędnych wartość, która odpowiada pierwszemu interwał, a ich przejście na płaszczyźnie, zaznacz ten punkt. Podobnie znajdź i zaznacz wszystkie pozostałe punkty wykresu liniowego, odpowiednie innym terminie. Połącz otrzymane punkty pomiędzy sobą odcinkami, w wyniku otrzymasz polilinię – to jest wykres liniowy.
3
Jeśli wraz z upływem czasu zmienia się kilka wskaźników, wygodnie przedstawiać je na jednym wykresie. Do tego nie zaznaczaj nazwa osi y, a wynieście tzw. „legendę” w dół lub w bok od grafiki. W niej wprowadź oznaczenie każdej linii i jej nazwę. Mogą to być linie w różnych kolorach, linie przerywane, linie o różnej grubości itp.
4
Jeśli potrzebujesz harmonogram w formie elektronicznej, należy użyć do jego budowy jeden z programów, na przykład programu Excel. Aby zbudować wykres liniowy w excelu, wprowadź żądaną dane w dwa wiersze (jeśli linii więcej, to i wierszy będzie więcej).
5
Przejdź do wiersza z danymi wskaźnik i kliknij menu „Wstaw” – „Wykres”. Wybierz spośród dostępnych wykresy liniowe. Wybierz, jeśli chcesz, „legendę” grafika, tytuły osi, jednostki miary i inne parametry. Podpisz wartości lub nazwy w poszczególnych punktów wykresu. Jeśli masz kilka linii, należy dostosować ich kolor i grubość.
6
Gdy postać będzie gotowa, można ją rozwiązać za pomocą okna ustawienia. Należy zwrócić uwagę, wykres można kopiować i wklejać do innych programów, w tym wiersze z danymi zostaną dołączone do grafiki, i będzie można je zmienić w razie potrzeby (co prawda, możliwości, które oferuje Excel, już nie będzie).
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.