Jak zmienić nazwę pocztowej

Przy rejestracji e-mail użytkownik wybiera sobie login i hasło. Login służyć będzie częścią adresu e-mail, hasło potrzebne do tego, aby otworzyć pocztę i pracować w niej z korespondencji. Jeśli wybrałeś sobie zły tytuł pocztowej, niestety, zmienić go już nie będzie.

Jak zmienić nazwę pocztowej

Instrukcja

1
Pomimo niemożności zmiany loginu na skrzynce serwisie wyjście z tej sytuacji jest. Powitaj nowy adres e-mail i poprawnie go skonfigurować. Opisany sposób odnosi się do systemu Suse, na innych usługach e-mail należy postępować analogicznie. Nazwy partycji lub przycisków mogą się różnić je alfabetycznie, ale w rozumieniu pasują.
2
Otwórz stronę http://mail.yandex.ru i kliknij na przycisk „Odpalić mail lub wejdź na stronę główną Wp, a następnie kliknij na wiersz-link „Założyć skrzynkę pocztową” w lewej części okna pod formularzem logowania na e-mail.
3
Przejść dwa kroki rejestracji. Trzeba będzie wybrać nowy login, wymyślić hasło i podać dane osobowe. Lepiej podać prawdziwe informacje o sobie, tak systemie będzie łatwiej odzyskać hasła w przypadku jego zapomnienia. Po rejestracji zaloguj się na swoje nowe skrzynki pocztowej.
4
W prawym górnym rogu okna bezpośrednio pod adresem e-mail kliknij na wiersz-link „Konfiguracja”. Można również kliknąć na link „Dostosuj” w lewej części ekranu (pod listą folderów) i po przejściu na nową stronę wspiąć się na poziom wyżej.
5
Na stronie ustawienia wybierz sekcję „Zbieranie-mail z innych skrzynek”. W systemie Yandex możliwy jest zbiór korespondencji ze wszystkich serwerów obsługujących protokół POP3. W polu E-mail wpisz adres starego skrzynki pocztowej, w polu „Hasło”, odpowiednio, wprowadź hasło do niego.
6
Zdecyduj, czy chcesz, aby podczas zbierania-mail e-maile pozostawały w starej skrzynce pocztowej. W zależności od wyboru zaznacz lub usuń znacznik z pola „Zachowaj oryginały listów w skrzynce”. Kliknij na przycisk „Włącz zbiórkę”. Poczekaj, aż zostanie nawiązane połączenie, i określ, do jakiego folderu trzeba umieszczać zebrane korespondencję. Kliknij na przycisk „Zapisz zmiany”.
7
Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, kliknij na stronie ustawień wiersz-link „programy Pocztowe” i upewnij się, że w polach „Z serwera pop.yandex.ru za pomocą protokołu POP3” i „Z serwera imap.yandex.ru za pomocą protokołu IMAP” są markery. Zapisz wprowadzone zmiany i powtórz kroki opisane powyżej. Po tym, wysyłać e-maile z nowego pocztowej, a listy, które przychodzą na stary adres, będą przekierowywane na swoją nową pocztę e-mail.
logo
Kategoria:
E-mail

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.