Jak zdekodować radioodtwarzacz Audi

W przypadku wyłączenia zasilania radioodtwarzacza chcesz odblokować, wpisując w niej kod. Kod wprowadza się, naciskając niektórych kombinacji przycisków. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzony błędny kod, system zawiesza się na okres od 3 do 8 godzin. Dopiero po tym czasie będzie w stanie powtórzyć próby wprowadzania kodów.

Jak zdekodować radioodtwarzacz Audi

Trzeba

  • – prawidłowa kombinacja kodowa

Instrukcja

1
Do wprowadzania kombinacji kodowej w radioodtwarzacza typu Gamma, Beta i Delta, naciśnij i przytrzymaj dwa przyciski FM? i DX. W celu potwierdzenia wprowadzonego kodu ponownie naciśnij i przytrzymaj te przyciski. Aby wprowadzić kod do radia typu Chorus, Concert i Symphony naciśnij i przytrzymaj dwa przyciski TP i RDS. Po wprowadzeniu kombinacji kodowej ponownie naciśnij i przytrzymaj te przyciski w celu potwierdzenia kodu.
2
Dla раскодировки radioodtwarzacze samochodowe Audi Concert Plus produkcji Blaupunkt i Audi Symphony produkcji Matsushita włączyć jej zasilanie. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis SAFE. Naciśnij jednocześnie przyciski TP i RDS i przytrzymaj do momentu pojawienia się liczby 1000 na ekranie. Klawiszami 1, 2, 3 i 4 wprowadź pierwszą, drugą, trzecią i czwartą cyfrę prawidłowego kodu. Przy tym każdy przycisk należy nacisnąć ilość razy, jest równa wartości odpowiedniej cyfrze kodu. Po tym, kliknij przyciski TP i RDS ponownie i przytrzymaj przez 2-3 sekundy. System włączy się.
3
Dla раскодировки systemów Audi Gamma II i Audi Gamma III produkcji Blaupunkt włączyć jej zasilanie. Naciskając jednocześnie przyciski M i VF, przytrzymaj do momentu pojawienia się liczby 1000 na диплее. Za pomocą przycisków 1, 2, 3 i 4 wprowadź kod, klikając każdą z nich tyle, ile potrzeba do wprowadzenia żądanej wartości kolejne cyfry kodu. Po zakończeniu wprowadzania ponownie naciśnij przycisk M i VF i przytrzymaj je, aż do włączenia systemu.
4
Dla раскодировки radia Audi Gamma CC produkcji Matsushita włącz zasilanie, naciśnij jednocześnie przyciski U i M i przytrzymaj je, aż pojawi się na ekranie liczby 1000. Wpisując kod tak, jak to opisano powyżej, zatwierdź je, naciskając przycisk U i M i przytrzymaj je, aż włączeniu systemu audio.
5
Aby odblokować systemów Audi Gamma S firmy Blaupunkt włącz zasilanie. Następnie naciśnij jednocześnie przyciski FM? i DX i przytrzymaj je, aż pojawi liczby 1000 na ekranie. Prowadź w taki sposób prawidłowy kod. Następnie ponownie naciśnij klawisze FM? i DX i przytrzymaj je, aż do włączenia radioodtwarzacza.
6
Do odblokowania nawigacji Audi Navigation Plus firmy Blaupunkt włączyć jej zasilanie. Po pojawieniu się obrazu na wyświetlaczu z prawej strony obracanie pokrętłem wybierz wartość pierwszej cyfry kodu od 0 do 9. Wprowadzanie cyfry potwierdzić indywidualny przystąpieniem do tej gałki. Wód pozostałych cyfr kodu przesuń w ten sam algorytm. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr wybierz w menu opcję OK i potwierdzić, naciskając na klamkę. System włączy się.
7
Do wprowadzania kombinacji kodowej w radio Audi Symphony firmy Matsushita Communication Deutschland włączyć zasilanie systemu. Kliknij przycisk SCAN i RDS jednocześnie, trzymając je do momentu pojawienia się liczby 1000 na ekranie. Stosując powyższy algorytm, wprowadź za pomocą przycisków 1, 2, 3 i 4, właściwy kod i ponownie naciśnij jednocześnie SCAN i RDS. Trzymaj te przyciski do włączania systemu.
8
Do dekodowania radia samochodowego Audi Gamma CD firmy Blaupunkt włączyć jej zasilanie. Kliknij w ściśle określonej kolejności przyciski DX+U+M i przytrzymaj do momentu pojawienia się liczby 1000 na ekranie. Opisany sposób wprowadź kod za pomocą przycisków 1, 2, 3 i 4. Następnie kliknij inną sekwencję przycisków – M+U+DX, pozostawiając je wciśnięte do odblokowania systemu
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.