Jak zarejestrować ogrodnicze komandytowa

Gospodarstwo ogrodnicze niekomercyjne stowarzyszenie może utworzyć właściciele działek, znajdujących się na terenie do prowadzenia działalności ogrodniczej. Cechą tych organizacji jest fakt, że dochody towarzystwa nie mogą być rozpowszechniane między jego członkami, jednak można je skierować na wspólne potrzeby. Zarejestrować ogrodnicze spółki można, przygotowując i wysyłając dokumenty w departamencie inspekcji podatkowej.

Jak zarejestrować ogrodnicze komandytowa

Instrukcja

1
Sporządź protokół z walnego zgromadzenia właścicieli działkach. W dokumencie powinno być ustalone decyzję o utworzeniu ogrodniczej niekomercyjnego spółki, powołania go do zarządu i przewodniczącego. Protokół podpisany przez wszystkich członków walnego zgromadzenia.
2
Przygotuj Statutu przyszłej organizacji. Zapisz w nim szczegółowe zasady organizacji ogrodowego spółki, prawa i obowiązki jego członków, warunki uzyskania członkostwa. Wymień elementy sterowania (prezes zarządu, zarząd, walne zgromadzenie) kolejność ich przeznaczenia i kompetencji. Opisz, kosztem jakich środków (składki członków towarzystwa) będzie tworzyć fundusz organizacji, na jakie cele może być używany, wprowadź zasady kontroli jego wydatkowanie. W Statucie musi być również punkt o działaniach w przypadku reorganizacji i likwidacji instytucji.
3
Pula dla zapłacić koszty sądowe w dowolnym oddziale Banku za tworzenie prawnej. Skontaktuj się z przygotowanymi dokumentami (protokół walnego zgromadzenia, Statut stowarzyszenia ogrodnictwo, potwierdzenia o uiszczeniu opłaty rejestracyjnej) w urzędzie skarbowym. Wypełnij wniosek o rejestrację spółki. Decyzja o rejestracji podejmowana jest jednostką organizacyjną urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni roboczych. Po otrzymaniu państwa zaświadczenia o rejestracji osoby prawnej zamów druk organizacji, otwórz konto w banku.
Należy zwrócić uwagę
Tworzenie stowarzyszenia ogrodnictwo ułatwia życie właścicielom działek ogrodowych, ponieważ koszty ich utrzymania i zapewnienia jakichkolwiek potrzeb (na przykład, doprowadzenie energii elektrycznej, wiercenie studni lub urządzenie studni, wywóz śmieci) ponoszą wszyscy członkowie organizacji, a organizacja takich prac – realizowane centralnie.

Porada
Możesz zamówić usługę rejestracji ogrodniczej niekomercyjnego partnerstwa organizacjom świadczącym porady prawne.

logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *