Jak zarejestrować autonomiczną organizację non-profit

Autonomiczna organizacja non-profit, jest ustanawiany przez obywateli i/lub prawnych, wprowadzając majątkowych składki na zasadzie dobrowolności. Do podstawowych celów działalności w takich organizacjach obejmują świadczenie usług w dziedzinie edukacji, prawa, zdrowia itp..

Jak zarejestrować autonomiczną organizację non-profit

Trzeba

  • – oświadczenie o rejestracji państwowej notarialnie (forma PH001);
  • – statut w 3 egzemplarzach;
  • – protokół o utworzeniu lub rozwiązanie (jeśli jeden założyciel) w 2 egzemplarzach;
  • – dokument o zapłatę opłaty rejestracyjnej;
  • – informacje o учредителях;
  • – informacje o prawnym adres i numer telefonu (na przykład list gwarancyjny od właściciela lub kopia umowy najmu);
  • – wyciąg z REGON (jeśli jednym z założycieli jest osoba prawna).

Instrukcja

1
Dokument założycielski autonomicznej organizacji non-profit jest statut, potwierdzającego walne zgromadzenie fundatorów. Statut takiej organizacji musi zawierać w sobie następujące informacje: nazwa, siedziba, cele działalności, informacje o oddziałach i przedstawicielstwach, źródło powstawania majątku, kolejność działań i inne istotne postanowienia.
2
Warto podchodzić z dużą ostrożnością do wyboru nazwy, ponieważ ci mogą odmówić rejestracji na podstawie tego, co już istnieje autonomiczna organizacja non-profit o tej samej nazwie.
3
Jeśli w organizacji kilku założycieli, w celu uniknięcia ewentualnych sporów między nimi w trakcie wykonywania działalności należy zawrzeć umowę założycielską. W umowie podaje się informacje na temat sposobu kontroli nad działalnością, o uprawnieniach określonych założycieli, opisano wyjścia członka z organizacji itp.
4
Oprócz statutu i umowy założycielskiej, do rejestracji autonomicznej organizacji non-profit trzeba zapłacić zapłacić koszty sądowe, przygotować wniosek o rejestrację, rozwiązanie (lub protokół) na temat tworzenia i zatwierdzenia dokumentów założycielskich, a także o powołaniu organów stanowiących, informacje o учредителях, informacje na temat prawnej adres i numer telefonu. Jeśli założycielem lub współzałożycielem jest osoba prawna, z wyjątkiem określonego dostępny wyciąg z REGON.
5
Pakiet dokumentów do rejestracji złożonych przez wnioskodawcę w terytorialny organ Ministerstwa sprawiedliwości federacji ROSYJSKIEJ w ciągu trzech miesięcy od momentu podjęcia decyzji o utworzeniu autonomicznej organizacji non-profit.
6
W ciągu dwóch tygodni zostanie podjęta decyzja o rejestracji. Dalej niezbędne dokumenty zostaną przesłane do urzędu skarbowego.
7
W ciągu pięciu dni będzie uiścić wpis do REGON, a w ciągu trzech dni po dokonaniu zapisu otrzymasz świadectwo o rejestracji państwowej autonomicznej organizacji non-profit.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.