Jak zamieszkać z Ukrainy do Rosji

Jeśli chcecie przenieść się na pobyt STAŁY z Ukrainy do Rosji, trzeba najpierw uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia kwot, a także w ramach programu przesiedlenia rodaków.

Jak zamieszkać z Ukrainy do Rosji

Instrukcja

1
Dowiedz się, czy masz prawo do migracja do Rosji i uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem kwot. Do obywateli, którzy mają takie prawa należą:- ci, którzy urodzili się na terytorium ZSRR i był w przeszłości obywatelem ZSRR;- ci, którzy urodzili się na terenie Rosji;- osoby uznane нетрудоспособными, ma dzieci-obywateli federacji ROSYJSKIEJ;- osoby, które mają przynajmniej jednego niepełnosprawnego rodzica będącego obywatelem rosyjskim;- osoby niebędące w związku małżeńskim z obywatelem Rosji, który posiada stałe zameldowanie na terenie federacji ROSYJSKIEJ;- osoby, inwestowanie ustalone kwoty w gospodarkę rosyjską;- osoby, otrzymane na służbę wojskową na podstawie kontraktu (tylko na żywotność).
2
Jeśli masz stosunek do jednej z tych kategorii obywateli Ukrainy, to możesz wjechać na terytorium federacji ROSYJSKIEJ zwolnienia z obowiązku wizowego w porządku. Po przyjeździe do Rosji, wyobraź sobie, oddział federalnej służby migracji następujące dokumenty:- paszport (lub paszport obywatela Ukrainy);- migracji mapę z adnotacją o przekroczeniu granicy;- świadectwa i zaświadczenia potwierdzające twoje prawo do uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem kwot.Dołącz do tych dokumentów wniosek o wydanie ci ETA i dokonaj opłaty państwa w ustalonej wysokości.
3
Wyobraź sobie w federalnej służby migracji zaświadczenia o braku u ciebie skazanych w Rosji i na Ukrainie, a także pomocy z ośrodków zdrowia o tym, że nie jesteś nosicielem groźnych chorób, a nie na prochach. Aby to zrobić należy nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania.
4
Uzyskaj zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, nie później niż 60 dni od momentu pierwszego kontaktu. Jeśli użytkownik podał niepełne lub nieprawdziwe informacje o sobie, w uzyskaniu PPC będą odrzucane.
5
Jeśli nie należysz do żadnej z wymienionych kategorii obywateli, to zobacz PPC można tylko w granicach limitu, składając oświadczenie w jednym z rosyjskich banków. Oprócz tego, możesz stać się członkiem rządowego programu na rzecz pomocy rodakom w osiedleniu się na terytorium federacji ROSYJSKIEJ. W tym celu należy zwrócić się do ambasady Rosji na Ukrainie.
logo
Article Categories:
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *