Jak zablokować dostęp do dysku lokalnego

Nieprawidłowe działania niekompetentnych użytkowników mogą spowodować uszkodzenie komputera. Środki OS Windows, aby zminimalizować szkody, ograniczenie dostępu do pewnych grup uczestników do lokalnych dysków i przechowywanych na nich danych.

Jak zablokować dostęp do dysku lokalnego

Instrukcja

1
Określić prawa i możliwości dla każdej grupy użytkowników. W tym celu w menu „Start”, zaznacz opcję „Uruchom” i wpisz w okno wyszukiwania:control userpasswords2.
2
W oknie „Konta…” zaznacz użytkownika, którego zamierzasz zamknąć dostęp do systemu z dysku i kliknij „Właściwości”. W zakładce „Członkostwo w grupach” włącznik „Poziom dostępu…” w pozycji „Ograniczony”. Potwierdź decyzję, klikając OK.
3
Jeśli masz system plików NTFS, należy wywołać menu kontekstowe klikając prawym klawiszem na ikonę dysku twardego i wybierz „Właściwości”. W zakładce „Dostęp” zaznacz „Anuluj udostępnianie…”. Przejdź do zakładki „Zabezpieczenia” i przypisz uprawnienia i zakazy dla grup i indywidualnych użytkowników.
4
Jeśli zakładka „Bezpieczeństwo” nie jest dostępna w menu „Narzędzia” wybierz „opcje folderów…”. W zakładce „Widok” usuń zaznaczenie „Użyj prostego udostępniania” i naciśnij OK, aby potwierdzić.
5
Kliknij „Dodaj” i w nowym oknie wpisz konto. Dla potwierdzenia naciśnij przycisk OK. Jeśli chcesz uniemożliwić użytkownikowi wszelkie działania z lokalnym dysku, zaznacz pole wyboru pola „Zezwalaj” obok opcji „Pełny dostęp”.
6
Jeśli chcesz bana tylko niektórych czynności, przesuń bardziej precyzyjną kontrolę. Kliknij „Zaawansowane”, a następnie w nowym oknie – „Zmień”. Można zezwolić danemu użytkownikowi tylko do odczytu informacji z dysku lokalnego i zakazać wprowadzania zmian.
7
Jeśli twój komputer pracuje pod systemem Windows XP Home Edition, uruchom ponownie i użyj „tryb Awaryjny”. Do tego nacisnąć klawisz F8 po wstępnej ankiety „żelaza” i wybierz odpowiednią pozycję w menu opcji rozruchu. W tym trybie zakładka „Bezpieczeństwo” będzie dostępna. Wejdź i zmień uprawnienia i zakazy dla wszystkich użytkowników.
logo
Kategoria:
Naprawa i serwis

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.