Jak wysłać wiadomość na adres ip

Wyślij wiadomość na wybrany adres IP w SYSTEMIE Windows w wersji XP można przy użyciu wbudowanej konsoli narzędzia net send. W nowszych wersjach konieczne jest zastosowanie specjalistycznych aplikacji lub usług online.

Jak wysłać wiadomość na adres ip

Instrukcja

1
Zaloguj się do komputera przy użyciu konta administratora i wywołać główne menu systemowe, klikając przycisk „Start”. Przejdź do „Panel sterowania” i rozwiń link „narzędzia Administracyjne”. Rozwiń węzeł Usługi i znajdź pozycję „Usługa posłaniec”.
2
Rozwiń element został znaleziony podwójnym kliknięciem myszy i przejdź na zakładkę „Ogólne” w wyświetlonym oknie dialogowym właściwości. Wprowadź wartość „Auto” w sekcji „Typ uruchomienia” i potwierdź swój wybór, naciskając przycisk „Zastosuj”.
3
Skorzystaj alternatywną metodą włączyć niezbędne wiadomości. Do tego wróć do głównego menu systemu „Start” i przejdź do okna „Uruchom”. Wprowadź wartość cmd w wierszu „Otwórz” i potwierdź uruchomienie narzędzia wiersza polecenia, naciskając przycisk OK.
4
Wprowadź значениеѕс config messenger start= autoв pierwszym wierszu interpretera poleceń systemu Windows i net start messenger – w drugiej. Autoryzuj uruchomienie konsoli narzędzia net send, naciskając klawisz funkcyjny Enter.
5
Użyj następującej składni polecenia net send w wierszu polecenia:net send nazwa_użytkownika | * | /domain:nazwadomeny | /użytkownicy wiadomość, gdzie:- nazwa użytkownika – adresat wiadomości;- * – wszyscy członkowie wybranej domeny;- domain:nazwa_domeny – wszystkie nazwy domeny;- użytkownicy – wszyscy klienci serwera.
6
Należy zwrócić uwagę na to, że w prywatnych wiadomości nie może być używany ponad 1600 znaków, a w masowych korespondencji — ponad 128. Nazwy miejsc docelowych nie może przekraczać 15 znaków (dla Windows XP).
7
Do poprawnego działania narzędzia sent w nowszych wersjach SYSTEMU Windows konieczne jest, aby konfiguracja ustawień sieciowych umożliwić korzystanie z NetBIOS z wykorzystaniem protokołu TCP/IP i były otwarte porty 145 i 139. Także warunkiem sine qua non są ustawienia otoczenia sieciowego i udostępniania plików.
8
Skorzystaj specjalistycznej online-usługi IPMessage.net do wysyłania wiadomości na wybrany adres. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga rejestracji.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.