Jak w programie Excel zmienić kolumny

Po wypełnieniu danymi wierszy i kolumn arkusza kalkulacyjnego w edytorze Microsoft Office Excel użytkownika dostępne są różne operacje z nimi. Mogą to być nie tylko z manipulacji danymi pojedynczych komórek, ale i całych wierszy lub kolumn. W szczególności, można je kopiować, usuwać, przenosić lub zamienić – takie operacje jest bardzo prosta realizowane są w programie Excel.

Jak w programie Excel zmienić kolumny

Trzeba

  • Edytor tabel w programie Microsoft Office Excel w wersji 2007 lub 2010.

Instrukcja

1
Użyj kombinacji z operacji wycinania i wklejania, aby zamienić miejscami dwie kolumny tabeli. Aby to zrobić, zaznacz najpierw jeden z nich, klikając na nagłówek – klatce z łacińskiej literą nad górną komorą kolumny. Następnie naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + X, albo kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Wytnij” w menu kontekstowym.
2
Zaznacz kliknięciem na tytuł drugiej kolumny, biorący udział w operacji wymiany. Otwórz menu kontekstowe, klikając zaznaczony obszar prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Wstaw wycięte komórki”. Zespół ten zezwala na istnienie duplikatów w rozwijanym menu „Wstaw”, umieszczone w grupie poleceń „Komórki” zakładki „strona Główna” w menu tabelarycznego edytora – można użyć tej metody wstawiania.
3
Jeśli zamienić wymaga nie dwie kolumny, a, na przykład, sześć, to można zrobić dwa poprzednie kroki odpowiednią ilość razy, a można wyciąć i przenieść raz grupę kolumn. Dla takiego zaznaczenia kliknij wszystkie nagłówki grupy kolumn przy wciśniętym klawiszu Ctrl. Jeśli takich kolumn dużo, to kliknąć każdą z nich niekoniecznie – przejdź do pierwszej, naciśnij klawisz Shift i kliknij tytuł najnowszej. A można po zaznaczeniu pierwszej kolumny nacisnąć strzałkę w prawo, przytrzymując klawisz Shift, aż zaznaczonym nie będzie cały zakres kolumn. Pozostałe operacje – wycinanie i wklejanie – podczas obsługi grupą kolumn nie różnią się od opisanych w dwóch poprzednich kroków.
Należy zwrócić uwagę
Jeśli w komórkach tabeli umieszczone formuły, w których są linki na przenośne głośniki, to należy zwrócić uwagę na zmiany formuł obliczeniowych wartości. Niektóre funkcje programu Excel nie jest w stanie automatycznie śledzić zmiany pozycji uczestniczących w rozliczeniach komórek, zwłaszcza jeśli mają własne nazwy.

logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.