Jak w programie Excel dodać wiersz

Microsoft Office Excel – najbardziej popularny dziś edytor arkuszy kalkulacyjnych, a proste operacje z wierszami i kolumnami (wklejanie, dodawanie, kopiowanie, przenoszenie) – najbardziej poszukiwane przez użytkowników funkcji. Excel – bardzo „zaawansowany” edytor, dlatego przewiduje nie jeden i nie dwa sposoby wykonania takich manipulacji z elementami tabel.

Jak w programie Excel dodać wiersz

Trzeba

  • Edytor tabel w programie Microsoft Office Excel w wersji 2007 lub 2010.

Instrukcja

1
Kliknij nagłówek wiersza, – liczba lub angielską literę na lewo pierwszej kolumny. Tak, przejdź do wiersza, przed której zostanie dodany nowy, pusty wiersz. Następnie kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy i w pozycji spadek z menu kontekstowego wybierz polecenie „Wklej”.
2
Nie można pominąć wiersz w całości, a po prostu kliknąć każdą jej komórkę prawym przyciskiem myszy i wybrać to samo polecenie „Wklej” z menu kontekstowego. Jednak w tym przypadku trzeba wykonać dwa dodatkowe czynności – zaznacz napis „ciąg” w wyświetlonym oknie „Dodawanie oczek” i kliknij przycisk OK.
3
Użyj zestawy poleceń umieszczonych w menu tabelarycznego edytora, jako alternatywnych narzędzi manipulacji z tabelami. Zaznaczając dowolną komórkę w wierszu, przed którym należy dodać jeszcze jedną, rozwiń menu „Wstaw” w grupie poleceń „Komórki” na karcie „strona Główna”. Należy pamiętać, że kliknąć przy tym trzeba nie sam przycisk, a trójkątny znacznik, umieszczoną przy jej prawej krawędzi, w przeciwnym razie zostanie powtórzona ostatnia z wcześniej używanych operacji wstawiania. W wykazie operacji listy wybierz „Wstaw wiersz na kartce”.
4
Jeśli dodać do właściwej pozycji tabeli poczty trzeba nie nowy, a jeden lub kilku już istniejących wierszy, to zacznij od ich zaznaczenia. Do kopiowania jednego wiersza, kliknij jej nagłówek, a jeśli jest ich kilka, zrób to z pierwszej, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i za pomocą strzałki w dół ich zaznaczenie na cały zakres wierszy. Jeśli linie te muszą pozostać na swoim miejscu, naciśnij kombinację Ctrl + C, aby je skopiować. Jeśli trzeba je wyciąć, użyj kombinacji Ctrl + X.
5
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę wiersza, przed którym musi pojawić się wszystkie skopiowaną lub wycięcia w poprzednim kroku. Z menu kontekstowego wybierz polecenie „Wstaw skopiowane komórki” i Excel spełni twoje życzenie.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.