Jak usunąć klucze rejestru?

Konfiguracja w SYSTEMIE Windows w zasadzie odbywa się za pomocą interfejsu użytkownika. Pomimo wygodę korzystania z niego, jego funkcje są ograniczone, daleko nie wszystkie parametry systemu można skonfigurować za jego pomocą. Możliwości zmiany ustawień SYSTEMU za pomocą edycji rejestru są nieporównywalnie większą ilością.

Jak usunąć klucze rejestru?

Trzeba

  • – komputer z zainstalowanym SYSTEMEM Windows;
  • – innych programów do edycji rejestru.

Instrukcja

1
Edycja rejestru odbywa się za pomocą programu regedit.exe (znajduje się w katalogu /windows/) lub regedit32.exe (znajduje się w katalogu /windows/system32/). Dla ułatwienia pracy utwórz skrót do tego programu na „pulpicie” – klikając na nią prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „Pulpit (utwórz skrót)”. Regedit.exe można również uruchomić, wpisując polecenie regedit w kształt „Uruchom” w menu „Start”.
2
Uruchom program. W otwartym oknie w menu „Edycja” wybierz opcję „Znajdź” lub naciśnij klawisze Ctrl+F. W wyświetlony formularz, wpisz nazwę klucza, który chcesz usunąć, i kliknij „Znajdź następny”. W zależności od opcji wyszukiwania, które są ustawione w tym oknie, program wyszuka odpowiedniego klucza.
3
Zaznacz znaleziony klucz. W menu „Plik” wybierz opcję „Eksportuj”. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz nazwę pliku (jako opcja – nazwa klucza, który można usunąć), a następnie wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik z rozszerzeniem reg. Kliknij Przycisk „Zapisz”. Zapisanie tego pliku pozwoli ci w każdej chwili przywrócić usunięty klucz, jeśli jego usunięcie mieć negatywny wpływ na działanie systemu operacyjnego. Do tego wystarczy zrobić podwójne kliknięcie na zapisanym pliku i potwierdzić operację, naciskając Ok. W wyniku zdalna wpis w rejestrze zostanie przywrócona.
4
Zaznacz klucz, w menu „Edycja” wybierz opcję „Usuń” i potwierdź swoją decyzję, klikając OK. Lub kliknij przycisk na kluczyku prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję „Usuń”. Zamknij edytor i zrestartuj komputer. Ostatnia wymaga nie zawsze, to zależy od usunięciem opcji, ale gwarancji nie zaszkodzi to zrobić.
5
Trzeba pamiętać, że w rejestrze może być kilka takich samych kluczy przechowywanych w różnych sekcjach – HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE i innych. W niektórych przypadkach wystarczy dokonać zmiany w kluczu HKEY_CURRENT_USER, aby ono automatycznie zostało zrobione i w innych sekcjach. Jednak jest to nie zawsze, dla pełnej gwarancji trzeba usunąć klucze we wszystkich sekcjach.
6
Edycję rejestru można uzyskać za pomocą wielu programów innych firm. Większość z nich jest do dokonania poprawek zachowują ustawienia rejestru, co eliminuje konieczność samemu eksportować (zapisywać) plik zdalnego klucza. Ponadto, program prowadzą czyszczenie rejestru i sprawdzania kluczy, biorąc je wszystkie na raz, podczas gdy przy wyszukiwaniu w regedit.exe trzeba po znalezieniu jednego klucza za każdym razem potwierdzać szukaj następnego.
7
Ингода system odmawia w usuwaniu klucza, informując o tym, że nie ma na to zgody. W takim przypadku zaznacz podpunkt, w którym znajduje się klucz, i wybierz opcję „Rozdzielczość” w menu „Edycja”. W wyświetlonym oknie przejdź na zakładkę „Zaawansowane” i zadaj sobie pełny dostęp do edycji tego podklucza.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.