Jak ustawić automatyczne wyłączenie komputera

Automatyczne wyłączanie komputera w określonym czasie zwalnia użytkownika od przeprowadzenia szeregu działań i doświadczeń o tym, że mógł zapomnieć wyłączyć KOMPUTER. W systemie operacyjnym Windows do tego można przypisać zadanie i ustawić dla niego harmonogram.

Jak ustawić automatyczne wyłączenie komputera

Instrukcja

1
Przed tym jak przypisać żądane zadanie, warto nieco bliżej zapoznać się z programem shutdown, to właśnie z jej pomocą będzie wyłączyć komputer. Otwórz wiersz polecenia. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Start”, rozwiń listę wszystkich programów, a następnie w folderze „Standardowe” pozycję „wiersz Polecenia”.
2
W otwartym nowym oknie wpisz w wierszu polecenia shutdown /? (shutdown, spacja, ukośnik, znak zapytania), a następnie naciśnij klawisz Enter. Na ekranie pojawi się pomoc, gdzie szczegółowo rozpisane zastosowanie tego lub innego argumentu. Aby automatycznie wyłączyć komputer idealny argument –s. Zamknij wiersz polecenia.
3
Jeśli nie ustawione hasło, aby zalogować się do systemu, należy go zainstalować. Bez tego przypisać zadanie się nie uda. Aby chronić logowanie hasłem, kliknij na „Panel sterowania” w sekcji „Konta użytkowników” i wybierz zadanie „Utwórz hasło”.
4
Następnie można przejść bezpośrednio do zamierzonego zadania. Kliknij przycisk „Start”, rozwiń wszystkie programy, w folderze „Standardowe” wybierz podfolder „Narzędzia” i kliknij na pozycje „Zaplanowane zadania”. W otwartym oknie kliknij na pasek (wskaźnik) na „Dodaj zadanie”.
5
„Kreator planowania zadań” zrobi za ciebie niemal wszystko, trzeba tylko postępować zgodnie z jego instrukcjami. Gdy zostaniesz poproszony, aby wybrać zadanie, kliknij na przycisk „Przeglądaj” i wskaż ścieżkę do pliku shutdown.exe. Znajduje się on na dysku z systemem w folderze Windows i podfolderze system32.
6
Częstotliwość wykonywania budynków, harmonogram i daty rozpoczęcia jego realizacji. Gdy zostanie wyświetlony monit o hasło wpisz hasło, które zainstalowałeś do logowania. Gdy „Mistrz” zakończy swoją pracę i zamknąć okno dialogowe, w folderze Zaplanowane zadania” pojawi się nowa pozycja. Kliknij na niego lewym przyciskiem myszy.
7
Otworzy się nowe okno, wybierz w nim zakładkę „Zadania”. W wierszu „Uruchom” będzie zarejestrowany pełna ścieżka do pliku shutdown. Należy uzupełnić ten wpis argumentem –s, aby zapis wyglądał następująco: C: (lub inny dysk z systemem)/WINDOWS/system32/shutdown.exe –s. Uwaga: między rozszerzeniem .exe i argumentem –s musi być spacja. Potwierdź wprowadzone zmiany hasła i zamknij okno.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.