Jak ustawić blokadę na komputer

Zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba chronić komputer przed nieautoryzowanym dostępem. Można to zrobić za pomocą hasła, które będzie znać tylko właściciel KOMPUTERA. Aby ustawić blokadę na komputer, należy wykonać kilka czynności.

Jak ustawić blokadę na komputer

Instrukcja

1
Hasłem może być chroniony nie tylko się zalogować, ale również wyjście ze stanu wstrzymania. Aby ustawić hasło, poprzez menu „Start”, kliknij „Panel sterowania”. W kategorii „Konta użytkowników” wybierz tytułowy ikonę lub zadanie „Zmień konto”.
2
W otwartym oknie wybierz konto Administratora komputera. Po tym jak okno zostanie odświeżona, kliknij lewym przyciskiem myszy na zlecenie „Utwórz hasło”. W pierwszym polu wyświetlonym formularzu wpisz hasło, które będzie wymagane przy każdym starcie systemu windows.
3
W drugim polu wpisać wymyślone hasło jeszcze raz. Pamiętaj o tym, że w tym przypadku uwzględniana jest wielkość liter. Trzecie pole jest przeznaczone dla podpowiedzi do hasła. Jeśli nie potrzebujesz, możesz zostawić to pole puste. Kliknij na przycisk „Utwórz hasło”.
4
Okno zostanie odświeżona, i zostaniesz poproszony, aby zrobić swoje osobiste pliki i foldery. W przypadku jeśli jesteś jedynym użytkownikiem komputera, ten środek ostrożności będzie zbędne. Kliknij na przycisk „Nie”. Tworzenie hasła zostanie zakończone.
5
Gdy komputer określonym czasie bezczynności, ekran gaśnie. Aby wyprowadzić go z tego trybu, należy nacisnąć dowolny klawisz lub przesunąć mysz. Jeśli chcesz, aby po wyjściu KOMPUTERA z tego trybu został pobrany na żądanie użytkownika, hasło, należy wywołać funkcję „Właściwości: Ekran”.
6
W „Panelu sterowania” wybierz kategorię „Wygląd i kompozycje” i ikonę „Ekran” lub kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym pustym miejscu na pulpicie i wybierz z rozwijanego menu opcję „Właściwości”.
7
W wyświetlonym oknie dialogowym przejdź do zakładki „Rozruch” i ustaw znacznik w polu „Ochrona hasłem” w grupie „Oszczędzanie energii”. Zastosuj nowe ustawienia. Opcja ta będzie działać tylko w przypadku, jeżeli na komputerze jest wybrana jakakolwiek wygaszacz ekranu.
8
Na tej samej karcie kliknij na przycisk „Zasilanie”, otworzy się nowe okno „Właściwości: opcje Zasilania”. Kliknij w nim na zakładkę „Zaawansowane” i zaznacz znacznik w polu „Wymagaj hasła przy wznowieniu komputera ze stanu wstrzymania”. Kliknij przycisk „Zastosuj”, a następnie zamknij okno.
logo
Kategoria:
Oprogramowanie

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.