Jak przetłumaczyć kod binarny

Większość urządzeń cyfrowych wykorzystuje binarny system liczbowy. Zapis liczb w niej jest bardziej długi, ale ułatwia ich przechowywanie i przetwarzanie. Tłumaczenie liczby z systemu binarnego do znanego dziesiętny może być dokonany ręcznie lub automatycznie.

Jak przetłumaczyć kod binarny

Instrukcja

1
Zapisz liczbę binarną ogólnie przyjętym sposobem, czyli umieszczenie najstarszy bit z prawej.
2
Nad młodszym elektrostatycznych napisz liczba dziesiętna 1, nad następnym w kolejności starszeństwa – 2, potem 4, 8, 16 i tak dalej (każde z tych liczb musi być większa od poprzedniej dwa razy). Jeśli chcesz, aby automatycznie uzyskać tych liczb za pomocą kalkulatora: wpisz [C] [2] [X] [=], i po każdym naciśnięciu klawisza [=] liczba na wskaźniku wzrośnie o połowę. Stopnia dwójki aż do 1048576 (dwa w xx stopnia) w razie potrzeby, można nauczyć się na pamięć.
3
Dalej każda z otrzymanych podany powyżej sposób dziesiętnych tym pomnożyć przez cyfrę binarną, znajdujący się bezpośrednio pod nim. Wszystkie wyniki mnożenia złóż. Na przykład dla liczby 1101011 wyrażenie wygląda w następujący sposób: 1*64+1*32+0*16+1*8+0*4+1*2+1*1=107. I tak będzie wynik tłumaczenia.
4
Bardzo wygodne tłumaczyć liczby z systemu binarnego na dziesiętny, za pomocą komputera lub научныу kalkulator. Na komputerze uruchom kalkulator standardowy Windows, lub, jeśli używasz Linuksa, uruchom program Kcalc lub podobną. Przełącz program w tryb inżynierii, wybierz tryb Bin, wprowadź numer, a następnie wybierz tryb Dec. Wynik tłumaczenia pojawi się natychmiast. Na kalkulatorze naukowym, kompatybilnym z Citizen SR-135, naciśnij przycisk 2ndF (w skrócie – second function), a następnie ->BIN, wprowadź liczbę binarną, po czym naciśnij przycisk 2ndF, a następnie ->DEC.
5
Jeśli korzystasz z menedżera plików DOS Navigator, uruchom go, a następnie wybierz w menu opcję „Narzędzia” – „Kalkulator”. Wprowadź liczbę binarną w polu z literą b na końcu, na przykład, 1101011b. Po raz przeczytaj wynik tłumaczenia tej liczby na system dziesiętny w polu „Forma – DEC”.
6
Jeśli jest pod ręką tylko telefon komórkowy z dostępem do internetu, przejdź do strony podanej na końcu artykułu. Wprowadź liczbę binarną w górne pole, po czym naciśnij przycisk Convert. Wynik tłumaczenia pojawi się w dolnym polu.
logo
Article Categories:
Matematyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *