Jak policzyć korelację

Korelacją nazywają wzajemną zależność dwóch losowych (częściej – dwóch grup jednostek), w której zmiana jednego z nich prowadzi do zmiany drugiej. Współczynnik korelacji pokazuje, jak prawdopodobnie druga zmiana wartości zmiana wartości pierwszej, czyli stopień jego zależności. Najprostszym sposobem obliczenia tej wartości – skorzystać z odpowiedniej funkcji wbudowanego w edytor tabel w programie Microsoft Office Excel.

Jak policzyć korelację

Trzeba

  • Edytor tabel w programie Microsoft Office Excel.

Instrukcja

1
Uruchom program Excel i otwórz dokument zawierający grupy danych, współczynnik korelacji pomiędzy którymi ma zostać obliczona. Jeśli takiego dokumentu jeszcze nie stworzył, to wpisz dane do pustego arkusza – edytor tabel tworzy ją automatycznie po uruchomieniu programu. Każdą z grup wartości, korelacja między które cię interesuje, wpisz w oddzielnej kolumnie. Nie muszą to być sąsiednie kolumny, jesteś wolny, których możecie następnie zmienić tabelę najbardziej wygodny sposób dodać dodatkowe kolumny z objaśnieniami do danych, nagłówków kolumn, końcowe komórki z суммарными lub średnimi wartościami itp. Można nawet umieszczać dane nie w pionie (w kolumnach), a w pozycji poziomej (w wierszach) kierunku. Jedynym wymogiem, który trzeba przestrzegać – komórki z danymi każdej grupy muszą znajdować się kolejno jedna po drugiej, aby w ten sposób utworzyć ciągły tablica.
2
Przejdź do komórki, która powinna zawierać będzie wartość korelacji danych dwóch tablic, i kliknij w menu programu Excel zakładkę „Formuły”. W grupie poleceń „Biblioteka funkcji” kliknij na ostatnim ikonę – „Inne funkcje”. Otworzy się menu rozwijane, w którym należy przejść do zakładki „Statystyki” i wybrać funkcję КОРРЕЛ. W efekcie pojawi się okno kreatora funkcji z formą, przeznaczonej do wypełnienia. To samo okno można wywołać i bez karty „Formuły”, po prostu klikając na ikonę wstawiania funkcji, znajdującej się w lewo paska formuły.
3
Wprowadź pierwszą grupę, które można powiązać danych w polu „Model1” mistrza formuły. Aby wprowadzić zakres komórek ręcznie wpisz adres pierwszej i ostatniej komórki, oddzielając je przecinkami (bez spacji). Inna opcja – po prostu wskaż żądany zakres myszką, a odpowiedni zapis w tym polu formularza Excel umieści na własną rękę. Taką samą operację trzeba wykonać i z drugą grupą danych w polu „Tablica2”.
4
Naciśnij przycisk OK. Edytor tabel obliczy i wyświetli wartość korelacji w komórce formuły. W razie potrzeby można zapisać ten dokument do dalszego wykorzystania (kombinacja klawiszy Ctrl + S).
logo
Article Categories:
Oprogramowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *