Jak odzyskać podatek od nieruchomości

Raz w życiu wszyscy podatnicy mogą skorzystać z podatku minus, którzy kupili nieruchomość za gotówkę lub na kredyt (artykuł nr 224-Ф3 ustawy, artykuł nr 220 ordynacji podatkowej). Do zwrotu podatku należy przygotować dokumenty i skontaktować się z Federalny Urząd inspekcji podatkowej.

Jak odzyskać podatek od nieruchomości

Trzeba

  • – paszport;
  • – oświadczenie;
  • – deklaracja;
  • – świadectwo własności;
  • – pomoc formularza 2-PIT o dochodach;
  • – dokumenty płatności;
  • – konto Banku, jeśli odliczenia bezpłatne gotówką.

Instrukcja

1
Zwrot 13% z dwóch milionów złotych od wartości zakupionej nieruchomości można na dwa sposoby: ciebie zwolnią z podatku, dopóki nie uzbiera się odpowiednia kwota, lub wypełnią gotówkę na konto.
2
Kontakt do urzędu skarbowego bezpośrednio po dokonaniu zakupu, nieruchomości, jeśli chcesz uzyskać odliczenie podatku w formie zwolnienia z płatności podatku. Jeśli chcesz odzyskać podatek gotówką, przelewem na konto, to muszą ubiegać się o potrąceniu nie wcześniej niż, niż przez 12 miesięcy od zakupu nieruchomości. Nie zwlekaj z nawróceniem. Terminy zwrotu podatku ograniczone do trzech lat.
3
Masz prawo, aby uzyskać nie więcej niż 260 tys. zł jako zwrotu uprzednio zapłaconego podatku. Jeśli twoja nieruchomość kosztuje znacznie drożej, to podatek zostanie zwrócona tylko z 2000000 od jej kosztów. Jeśli korzystają z prawa własności do kilku osób, za swoim udziałem podatkowej, muszą ubiegać się wszyscy właściciele. Na przykład, jeśli mieszkanie lub działka urządzony w dwóch właścicieli, każdy może wracać na 130 tys. zł.
4
Przy obchodzeniu się w urzędzie skarbowym będziesz mieć napisać wniosek, wypełnić deklarację 3-PIT. Ponadto, należy okazać paszport, akt własności, zaświadczenie o dochodach formy 2-PIT, umowa kupna sprzedaży, dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia środków pieniężnych na nieruchomości. Jako dokumentów finansowych można okazać czeki bankowe, zaświadczenia, potwierdzenie od sprzedawcy nieruchomości. Jeśli zakupie nieruchomości na kredyt, pokazać umowę i zaświadczenie z banku. Do zwrotu podatku w gotówce poproszę numer konta w banku Oszczędnościowym federacji ROSYJSKIEJ. Skarbowy działa tylko z Sbierbank.
5
Podczas bezgotówkowych zwrotu od razu wydadzą zaświadczenie, które należy okazać w księgowości swojej firmy. Z ciebie przestaną kalkulować podatek dochodowy. Jeśli masz podatek od środków pieniężnych, zrobią przelew na twoje konto w ciągu 30 dni od zgłoszenia.
logo
Kategoria:
Więcej

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.