Jak oczyścić dysk C przed instalacją

Przed zainstalowaniem nowego systemu operacyjnego zalecają, aby całkowicie oczyścić odpowiednią partycję dysku twardego. Jeśli na dysku, w tej chwili jest zainstalowany w SYSTEMIE, należy go sformatować.

Jak oczyścić dysk C przed instalacją

Trzeba

  • – Partition Manager;
  • – dysk instalacyjny systemu Windows.

Instrukcja

1
Najpierw skopiuj wszystkie ważne pliki na inną partycję dysku twardego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie dane zapisane na pulpicie komputera, znajdują się na partycji systemowej. Upewnij się, że na lokalnym dysku nie ma ważnych informacji.
2
Zainstaluj program Partition Manager. Z jej pomocą można usunąć partycji systemowej, przed rozpoczęciem instalacji SYSTEMU operacyjnego Windows. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz program PM. W menu szybkiego dostępu, wybierz opcję „Tryb dla zaawansowanych użytkowników”.
3
Znajdź obraz graficzny odpowiedniego dysku lokalnego. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy. Wybierz opcję „Formatuj”. W nowym oknie wprowadź system plików, w którym zostanie wstawiony punkt.
4
Wpisz etykietę woluminu, na przykład system, a następnie kliknij przycisk „Formatuj”. Po powrocie do głównego menu programu znajdź na pasku narzędzi przycisk „Zastosuj korekt”. Kliknij i potwierdź rozpoczęcie procesu usuwania danych.
5
Ponownie uruchom komputer po wyświetleniu odpowiedniego okna. Narzędzie Partition Manager wykona wszystkie niezbędne czynności w DOS-mode.
6
Jeśli nie chcesz instalować programu do formatowania partycji, to po prostu włóż płytę instalacyjną Windows do napędu i włącz komputer. Wybierz opcję rozruchu z napędu DVD.
7
Wykonaj kolejno poniższe czynności w menu ustawienia systemu. Po wyświetleniu listy dostępnych dysków lokalnych, wskaż ten z nich, który zostanie zainstalowana nowa kopia systemu Windows. Kliknij przycisk „Format” (Windows Vista i 7) lub klawisz F (Windows XP).
8
Po zakończeniu procedury czyszczenia wybranej partycji kontynuować instalację systemu operacyjnego. Warto zauważyć, że podczas pracy z dyskami Vista i Seven możesz sformatować wybranej partycji, nawet jeśli SYSTEM zostanie zainstalowany na innym dysku lokalnym lub winchester.
logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.