Jak napisać uzasadnienie

Uzasadnienie — fakty i materiały służące podstawą do podjęcia decyzji o złożeniu pozwu do sądu lub kierunki претензионного e-maile. Prawne uzasadnienie – to linki do aktów prawnych, regulujących konkretne relacje.Uzasadnienie — fakty i dowody, na podstawie których ustalane są okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Jak napisać uzasadnienie

Instrukcja

1
Ustal fakty, które wymagają dowodu. Skład faktów będzie zależeć od sytuacji prawnej uczestników procesu, domniemań, ustawowych. Na obowiązek доказыванию sąd może określić w określaniu.
2
Wyjaśnij stanowisko w sprawie, czyli określone okoliczności faktyczne, logiczne uzasadnienie. Podaj dowody, które uzasadniają konkretne fakty.
3
Uzasadnieniem należy przedstawić z uwzględnieniem mocy prawnej dokumentów, do których prowadzą linki. Jak zwykle, najpierw robią linki do Konstytucji federacji ROSYJSKIEJ, zwane dalej na prawo federalne, regulaminy przepisów. Ogólne zasady regulujące konkretne relacje, określone przepisami prawa. Szczegółowe procedury określone w rozporządzeniu wykonawczym. Na przykład, w dziale VII kodeksu Mieszkaniowego federacji ROSYJSKIEJ zabezpieczone obowiązki właściciela i najemcy dotyczące wnoszenia opłat usług komunalnych. Bezpośrednio zasady rozliczenia i płatności usług komunalnych określony w „Regulaminie świadczenia usług publicznych dla obywateli”, ratyfikowana. Rozporządzeniem Rządu federacji ROSYJSKIEJ nr 307 z dnia 23 maja 2006r. W ten sposób, że najpierw robimy link do normy kodeksu mieszkaniowego, dalej na Zasady.
Należy zwrócić uwagę
Szczególne znaczenie mają przykłady z praktyki sądowej. Informacje o wyjaśnienia przepisów wyższymi sądami zawiera odniesienia systemach prawnych. Takie wyjaśnienia i akty interpretacji są niezbędne dla jednolitości stosowania prawa.

Porada
W uzasadnieniu stanowiska należy wziąć pod uwagę zasadę dopuszczalności dowodów. Niektóre fakty mogą być poparte konkretnymi dowodami. Na przykład, wykonanie prac potwierdzone aktem dwustronnym.

logo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.